Індустріальний район. Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла - садок) № 270 Дніпровської міської ради
Пріоритетні завдання

 

Завдання на 2021 - 2022 навчальний рік.

 

З метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку в 2021-2022 навчальному році роботу педагогічного колективу закладу дошкільної освіти орієнтовано на виконання таких пріоритетних напрямів:

 

1. Спрямування освітнього процесу на реалізацію нової редакції Базового компонентадошкільної освіти - Державного стандарту дошкільноїосвіти.
2. Створення умов для накопичення дітьми дошкільного віку першого позитивного загальнолюдського духовного досвіду через активне залучення їх до різних видів діяльності: ігрової, пізнавальної, комунікативно - мовленнєвої, предметно - практичної, образотворчої, музичної, рухової, театрілізованої.
3. Охорона життя і збереження здоров'я дітей, актуалізація завдань безпеки.
4. Створення безпечного освітнього середовища в ЗДО вільного від насильства та булінгу.

 

 

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 

1. Формувати стійку мотивацію педагогів до самоосвітньої та творчої діяльності в умовах оновленого змісту освітнього процесу і викликів сьогодення.

2. Створювати морально безпечний освітній простір, формувати позитивний мікроклімат та толерантну міжособистісну взаємодію.

3. Продовжувати роботу по створенню сучасного освітнього простору, сприятливого для гармонійного розвитку особистості дитини дошкільного віку як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних потреб кожної дитини.

4. Продовжувати розвивати комунікативні навички у дітей під час ефективної взаємодії із іншими дітьми та дорослими у ході ігор з конструктором LEGO.