Індустріальний район КЗО "ДНЗ (ясла - садок) № 270" Дніпровської міської ради

 

Відкритий доступ

 

Звіт
завідувача Комунального закладу освіти 
«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 270» 
Дніпровської міської ради 
Протасовицької Наталії Миколаївни
перед педагогічним колективом та громадськістю 
за 2017-2018 навчальний рік
 
 
Даний звіт зроблений на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, та на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю», з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.
 
1. Загальна характеристика
Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 270» Дніпровської міської ради розташований за адресою проспект Слобожанський, 4-А, розпочав функціонування у серпні 1971 році.
За проектною потужністю дошкільний навчальний заклад розраховано на 12 груп без спальних кімнат та 220 місць для дітей від 2-х до 6 років. На сьогоднішній день в дошкільному навчальному закладі функціонує 8 груп зі спальними кімнатами, які розраховані на 150 місць, серед яких 2 групи раннього віку, 6 груп дошкільного віку. Всі групи з українською мовою навчання.
Дошкільний навчальний заклад працює з 7.00 до 17.30 з п’ятиденним робочим тижнем та 10,5 годинним перебуванням дітей. Чергова група - з 12 годинним перебуванням дітей з 7.00 до 19.00.
Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня проводиться оздоровлення дітей.
Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.
План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується і погоджується з начальником управління освіти департаменту гуманітарної політики.
Згідно з типовим проектом дошкільного навчального закладу до складу групових приміщень входять приймальні кімнати з індивідуальними шафами для одягу дітей та полицями для взуття, лавами для роздягання; ігрові кімнати з набором меблів для навчання та вживання їжі, центрами розвитку та гри дітей; спальні та санітарно-побутові приміщення. Усі приміщення групових кімнат у повній мірі відповідають санітарним, педагогічним, естетичним вимогам, обладнані ростовими меблями, сантехнікою, незабороненим технічним обладнанням, наочно-дидактичними посібниками, художньою і дитячою літературою, спортивним та ігровим обладнанням, тощо.
Адміністрацією і педагогічним колективом створюються умови для всебічного повноцінного розвитку та комфортного перебування вихованців у дошкільному навчальному закладі з урахуванням інтересів дітей та їх вікових особливостей. Оформлення групових приміщень для дітей, кабінетів, залів, коридорів є педагогічно доцільним, відповідає естетичним та педагогічним вимогам. 
Для занять дітей створено всі умови, обладнані спеціальні приміщення:
музична зала;
спортивна зала;
кімната психологічного розвантаження;
методичний кабінет;
медичний блок;
прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;
спортивний майданчик.
2. Склад вихованців
Цього навчального року дошкільний навчальний заклад відвідувало 224 вихованця, що на 5 дітей менше за попередній, з них: 
раннього віку – 46 дітей;
дошкільного віку – 178 дітей;
випущено до школи – 53 дитини.
За звітній період прийнято 73 дитина.
Групи комплектувались за віковими ознаками у червні-серпні за заявами батьків та враховуючи електронну реєстрацію до дошкільного навчального закладу.
Дошкільним навчальним закладом здійснюється соціально-педагогічний патронат сімей, в яких виховуються 5-ти річні діти, що не відвідують навчальні заклади, з метою створення умов для здобуття дошкільної освіти та надання консультативної допомоги сім’ям. У закріпленому за закладом мікрорайоні діти 5-ти річного віку охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти на 100%. Всі звернення батьків з приводу влаштування дітей були задоволені.
3. Кадрове забезпечення
Навчально-виховний процес у дошкільному навчальному закладі забезпечують 35 працівників. Відповідно до затвердженого штатного розпису працюють 19 фахівців, з яких: завідувач - 1; вихователь-методист та практичний психолог - 1; вихователі - 12; музичний керівник – 2; інструктор з фізкультури – 1; керівник гуртка - 1; сестра медична старша – 1, з них 9 мають повну вищу освіту, 10 – неповну вищу освіту. Молодшого обслуговуючого персоналу – 16 працівник. З 05.06.2018 в дошкільному закладі зі штатного розпису виведена штатна одиниця інструктора з фізкультури та кастелянки на підставі наказу департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 05.02.2018 № 29 «Про оптимізацію штатних розписів комунальних закладів і підприємств, підпорядкованих департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради»
 Склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями такий: вища категорія – 3 чол., перша категорія – 3 чол., друга категорія – 2 чол., звання «вихователь-методист» - 4 чол. Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників. Адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного: у поточному році проатестовано 6 педагогів. Курси підвищення кваліфікації пройшли 3 педагога. Протягом 2017-2018 навчального року педагоги закладу регулярно відвідували районні методичні об’єднання, школу педагогічного досвіду, майстер-класи. 
Молодий спеціаліст Голомоз І. О. навчається в Бердянському державному педагогічному університеті та отримала в 2018 році кваліфікацію бакалавра,  Марценюк О. О. навчається в Мелітопольському державному педагогічному університеті, отримала в 2017 році кваліфікацію бакалавра. Молоді вихователі і надалі продовжують навчання.
Для здобуття спеціальної дошкільної освіти практичний психолог та за сумісництвом вихователь-методист Клименко А. С. навчається у Дніпровському педагогічному коледжі ДНУ на заочному відділенні.
Адміністрація дошкільного навчального закладу створює працівникам усі умови для плідної роботи. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів, робота колективу ДНЗ відзначається стабільністю та позитивною результативністю. У закладі працює молодий вихователь Голомоз І. О., за яким закріплено досвідченого педагога-наставники Єфименко Н. В.
У дошкільному навчальному закладі здійснюється система безперервного підвищення кваліфікації педагогів за трьома напрямками:
- один раз у 5 років навчання на курсах підвищення кваліфікації при ДОІППО; 
- участь у методичних заходах міста, району (методичні об’єднання, засіданнях шкіл передового педагогічного досвіду та молодого фахівця, конкурси, семінари тощо);
 - самоосвіта педагогічних працівників.
4. Пріоритетні напрями діяльності дошкільного навчального закладу
Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:
- Конституції України,
- Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону праці», «Про охорону дитинства», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про дитяче харчування», «Про фізичну культуру і спорт», Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446);
- Положення про дошкільний навчальний заклад;
- Конвенції про права дитини;
- Базового компоненту дошкільної освіти України (нова редакція);
- Листів МОН України від 02.09.2016 №1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного виховання у дошкільних навчальних закладах», від 02.09.2016 №1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах», інших нормативно-правових актів.
А також, відповідно власного Статуту та річного плану роботи.
З метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку в 2017 - 2018 навчальному році, роботу педагогічного колективу дошкільного навчального закладу було зорієнтовано на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя дитини і завершуючи її вступом до школи та на виконання пріоритетних напрямів освітньої роботи:
- національно - патріотичне виховання;
- соціально - моральне виховання;
- формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншим дітьми, дорослими людьми.
Педагогічним колективом визначено наступні пріоритетні завдання на  2017-2018 н. р.:
1. Формувати якісний рівень патріотичного виховання дітей дошкільного віку засобами інтегрованої освітньої діяльності.
2. Створювати умови для накопичення дітьми дошкільного віку першого позитивного загальнолюдського духовного досвіду через активне залучення їх до різних видів діяльності: ігрової, пізнавальної, комунікативно-мовленнєвої, предметно-практичної, образотворчої, музичної, рухової, театралізованої тощо
3. Удосконалювати роботу щодо формування комунікативно-мовленнєвої компетентності дитини шляхом створення розвивального середовища.
4. Впроваджувати в навчально – виховний процес LEGO, з метою розкриття внутрішнього потенціалу кожної дитини.
Педагогічний колектив плідно працював над вирішенням обласної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» (ІІІ практичний етап) яка відображає сучасний компетентний підхід до розвитку особистості дитини. У руслі цього підходу основною метою соціального розвитку дитини вбачається соціальна компетентність: здатність особистості діяти адекватно, конструктивно, гнучко в різних сферах та умовах життя, досягати успіху; пристосувати індивіда до групових норм, а також соціальної групи до окремого індивіда. Результатом роботи над обласною проблемою є участь в заходах різного рівня, а саме:
міському турі обласного конкурсу «Веселі старти» з елементами футболу серед вихованців дошкільних навчальних закладів (очний етап);
архітектурному фестивалі «Водний світ» для учасників проекту «Сприяння освіті» разом з батьками, педагогами та дітьми дошкільного навчального закладу;
семінарі – практикумі «Безмежний світ гри з LEGO» по впровадженню в навчально – виховний процес проекту «Сприяння освіті»;
вихователями показані відкриті заходи для студентів Дніпровського педагогічного коледжу.
З метою впровадження в практику навчально-виховної роботи Базового компоненту дошкільної освіти в 2017-2018 н. р. працювала творча група із найбільш кваліфікованих, ініціативних, креативних педагогів, якою було розроблено план щодо налаштування педагогів на плідну групову творчу діяльність, підвищення мотивації до обраної проблеми, визначення шляхів, способів, методів, прийомів інтеграції LEGO – технологій в освітньо-виховний процес дошкільного навчального закладу.
Річним планом роботи дошкільного навчального закладу були передбачені різні дієві форми роботи з педагогічними кадрами. Педагоги поглибили свої знання стосовно освітніх технологій у навчальному процесі, беручи участь у педрадах з проблем: «Формування духовно-ціннісних орієнтирів дитини як засіб соціалізації дітей дошкільного віку», «Формування у дітей національної та громадянської свідомості в процесі художньо – естетичного розвитку», у педгодинах: «Комунікативно – мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку», «Гендерна соціалізація дошкільників», «Співпраця ДНЗ і школи – запорука успішної соціалізації дитини», засіданнях семінарів-практикумів - «Як налагодити продуктивну взаємодію з батьками», «Формування толерантних якостей особистості у дітей дошкільного віку».
Корисними для підвищення майстерності педагогів були проведені у закладі колективні перегляди: «Подорож до спортивної країни Леголендія», «На допомогу зруйнованому місту», «Про рідне, українське, слід з дитинства дбати, його з дитячих літ любити й гідно шанувати», «Хто добре серце має, той усе здолає», «Бути здоровим – значить бути щасливим»; тематичні виставки: «Усесвітній день моря», «День вишиванки», «Зимовий вернісаж», «Пасхальна корзинка», «Подарунок власними руками, я зроблю для своєї мами», «Дари осені»; консультації: «Розвиваємо лідерський потенціал дітей дошкільного віку», «Створення оптимальних умов для морально – духовного розвитку особистості вихованців», «Як налагодити продуктивну взаємодію з батьками», «Формування національно – патріотичного виховання в дітей старшого дошкільного віку під час пізнавального розвитку з народознавства в дошкільному навчальному закладі», «Кольоротерапія в оздоровленні дітей дошкільного віку».
Керуючись нормативними документами та виконуючи завдання, намічені річним планом роботи, основну діяльність педагогічного колективу було спрямовано на виховання здорового фізично, духовно багатого, емоційно розвиненого покоління. Педагоги розуміють, що саме це і є фундаментом, на якому успішно розвиваються всі можливості дитини. Упродовж 2017-2018 навчального року в системі проводилась лікувально-профілактична робота з дітьми: заняття за авторською програмою М. М. Єфименка: гімнастика пробудження, заняття з фізичної культури, фізкультурні розваги, прогулянки з елементами фізичних вправ, загартовуючи процедури, масаж та самомасаж. 
Згідно з медичними висновками огляду 63 дітей 6-ти річного віку, проведеним вузькими спеціалістами у квітні 2017 року встановлено та виявлено такі патології:
Неврологічна – 0 дітей;
Хірургічна – 22 дітей:
- сколіотична постава – 2 дитини;
- плоскостопість – 7 дітей;
- вальгусні стопи – 5 дітей;
- фімоз – 3 дітей;
- пупкова грижа – 5 дітей.
ЛОР-патологія – 33 дітей:
- аденоїди – 7 дітей;
- хронічний тонзиліт – 11 дітей;
- гіпертрофія піднебінних мигдалин – 6 дітей;
- викривлення носової перегородки – 1 дитина;
- сірчані пробки – 8 дітей.
Офтальмологічна – 8 дітей
- зниження гостроти зору.
Порушення розвитку мовлення – 26 дітей.
Показники патологій значно погіршилися, зросла в 3 рази кількість дітей з ЛОР та офтальмологічною патологією.
У структурі захворюваності дітей раннього та дошкільного віку перше місце посідають хвороби верхніх дихальних шляхів, друге – захворювання кістково-м’язової системи, третє – шлунково-кишкового тракту.
Аналіз захворюваності за 2017 рік свідчить, що 25% дітоднів пропущено через хворобу дітьми раннього віку, 16% - дітьми дошкільного віку. Проблемою залишається захворюваність після вихідних днів та свят. Загальна картина захворюваності в ДНЗ показує, що в закладі комплекс оздоровчих та профілактичних заходів має позитивний вплив на стан здоров’я дітей, про що свідчать діагностичні показники захворюваності.
Для проведення оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі створено всі необхідні умови: функціонує спортивна зала, кімната психологічного розвантаження, придбано аромолампи для кожної вікової групи, встановлені у всіх приміщеннях бактерицидні лампи. Придбано пересувні опромінювачі.
Систематичне використання у навчально-виховному процесі здоров’язберігаючих технологій дозволило покращити показники моніторингу здоров’я, який здійснює медична служба ДНЗ (ранкова гімнастика з корегувальними вправами, «гімнастика пробудження», повітряні ванни, прогулянки на свіжому повітрі, фізкультурні заняття на свіжому повітрі або у спортивній залі (залежно від пори року).
5. Якість реалізації освітніх програм
Сучасна освіта вимагає освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини з її потребами і інтересами. 
Впровадженню інноваційних технологій у навчально-виховний процес сприяє забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданнями, сучасним дидактичним матеріалом тощо.
Окрім програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», в дошкільному навчальному закладі впроваджуються парціальні програми – для варіативної складової:
«Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. - Єфименко М. М.);
«Граючись, вчимося. Англійська мова», програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (авт. - Гунько С., Гусак Л., Лещенко З.);
«Мудрі шахи», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи.(авт. Семизорова В. В., Духновська О. І., Пащенко Л. Ю.)
Парціальні програми допомагають вихователям розширити, поглибити можливості розвитку особистості дитини та реалізувати пріоритетні напрями в діяльності дошкільного навчального закладу. У 2017 - 2018 навчальному році на безоплатній основі велась робота гуртків з англійської мови та шахів – для дітей старшого дошкільного віку.
Завдяки керівнику гуртка Гаращенко Олені Вікторівні обладнано кабінет з вивчення англійської мови, в якому містяться цікаві таблиці, посібники, ляльковий театр, ілюстрації, іграшки. Під час занять діти малюють, співають, грають, імітують різні рухи тварин, птахів тощо. Педагог під час навчання дітей англійській мові плідно використовує різноманітний матеріал LEGO-конструктора: діти майструють тварин, складають цифри, окремі слова, будують кольорові доріжки, квіти, розбирають емоційний стан людини на LEGO-чоловічках та багато іншого. Олена Вікторівна зібрала та оформила змістовний навчальний матеріал, узагальнила його та підготувала чудову презентацію свого досвіду роботи.
Дошкільний навчальний заклад є учасником Міжнародного проекту «Сприяння освіті» по впровадженню в освітній процес LEGO. В рамках даного проекту педагоги розвивають у дітей сенсорні здібності та відчуття, удосконалюють пам'ять, увагу, мислення, тренують дрібну моторику рук, що сприяє розвитку мови дитини. Наші вихованці навчаються спільно вирішувати задачі, розподіляти ролі, пояснювати один одному важливість прийнятого конструктивного рішення.
По впровадженню в навчально – виховний процес LEGO серед педагогічного колективу дошкільного навчального закладу були проведені такі заходи:
Консультація для вихователів «Розвиваємо мовлення з LEGO: дидактичні ігри.
Колективні перегляди «Подорож до країни Леголандія», «На допомогу зруйнованому місту», «Про рідне українське слід з дитинства дбати, його з дитячих літ любити й гідно шанувати».
Сумісні акції: виставка «Дари осені», «Зимовий вернісаж», «Подарунок власними руками, я зроблю для своєї мами», «Правила життя вивчай та в біду не потрапляй»
Участь у Всеукраїнському дитячому архітектурному конкурсі «Водний світ».
Музично - естетична діяльність у дошкільному навчальному закладі здійснюється музичними керівниками Лобач Н. М. і Свириденко Т. А., які на високому рівні проводять музичні заняття, святкові ранки, розваги де педагоги розвивають здібності кожної дитини і знаходять підхід до кожної дитини індивідуально. Вони навчають дітей любити співати пісні, вміти слухати музику різних жанрів, правильно, красиво і естетично рухатися, формують у дітей естетичний смак. 
Психологічну службу в дошкільному навчальному закладі представляє практичний психолог Клименко Анастасія Сергіївна, яка допомагає розкрити нові грані характеру дітей, допомагає їм стати впевненішими, товариськими і життєрадісними. Систематично проводиться діагностична робота - це психологічне обстеження груп дітей з метою виявлення рівня розвитку або причин, які гальмують цей розвиток. Цей напрямок здійснюється у формі планової діагностики або діагностики по запиту педагогів, батьків, адміністрації, і є важливим підготовчим етапом для подальшої корекційно-розвивальної роботи. Практичний психолог використовує тестування, спостереження, анкетування, бесіди з дітьми та батьками, аналіз продуктів дитячої творчості (малюнків, аплікацій, поробок). 
Головною метою роботи колективу дошкільного навчального закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання у школі. Практичним психологом, вихователем-методистом організоване вивчення готовності дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання. З метою вивчення стану готовності дітей до майбутнього навчання в школі в травні 2018 року було обстежено 60 дітей старших груп ДНЗ.
 
 
 
Аналіз результатів моніторингу показав, що високий рівень у 20 дітей (34%), середній рівень у 38 дітей (64%), низький рівень – 2 дітей (2%). Найкращі показники старші дошкільники мають у фізичній та художньо-естетичній лініях розвитку. Також у дітей здебільшого визначається середній рівень у пізнавальній та мовленнєвій лініях розвитку.
Таким чином, діти старших груп дошкільного навчального закладу переважно готові до майбутнього навчання у школі, що підтверджують результати моніторингу. Діти - випускники мають добрі потенційні можливості в розвитку пізнавальних процесів, у формуванні навичок навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків. 
Перегляд підсумкових занять і діагностичне обстеження дітей з різних розділів програми дають підставу для висновку, що у дітей сформовано належний рівень знань. Вони вміють логічно мислити, переказувати прочитані твори, здійснювати звуковий аналіз слів. Знають про явища природи та їх значення, добре орієнтуються у просторі, часі, предметному середовищі. 
Моніторинг рівня засвоєння програмних вимог дітьми всіх вікових груп є головним показником роботи педагогів та колективу закладу. За результатами діагностики із засвоєння знань згідно з вимогами Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) зроблено висновки щодо загальної компетентності дітей дошкільного віку:
 
 
 
Висновок: дані наведені в графіку, свідчать про те, що високий рівень компетентності мають 30% дітей, середній рівень компетентності 67%, лише 3% дітей мають низький рівень, що свідчить про ефективність освітньо-виховного процесу та готовність дітей долати перші труднощі шкільного життя.
6. Управлінська діяльність завідувача ДНЗ
Безпосереднє керівництво ДНЗ № 270 протягом 18 років здійснює завідувач, педагог вищої кваліфікаційної категорії Протасовицька Наталія Миколаївна.
З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у дошкільному навчальному закладі прийнято такі форми самоврядування:
батьківський комітет ДНЗ та батьківські комітети груп;
піклувальна рада ДНЗ;
профспілковий комітет;
педагогічна рада;
загальні збори батьків та членів трудового колективу;
комісія з охорони праці;
пожежно-технічна комісія.
Управлінські рішення та дії завідувача дошкільного навчального закладу у поточному році були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності колективу для виконання річних завдань:
1. Комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;
2. Складання бюджетного запиту на 2018 рік;
3. Створення умов для безпечного перебування дітей у приміщеннях та на території ДНЗ (ремонт та фарбування ігрового та спортивного обладнання, групових осередків, підсобних приміщень, висадження квітів та кущів, омолодження застарілих дерев, завезення піску тощо);
4. Організація заходів з підготовки реалізації проектів у навчально-виховному процесі;
5. Організація роботи щодо охоплення дітей 5-річного віку та обліку дітей мікрорайону. Розуміючи важливість цієї роботи, завідувач сплановано керує нею. За наслідками обліку дітей, електронній черзі у закладі спланована та реалізується робота з батьками щодо підвищення їх педагогічних знань, озброєння методами навчання та виховання дітей у сім’ї. Організовано роботу психолого-педагогічного консультативного пункту.
6. Колектив постійно працює над створенням прозорості та позитивного іміджу дошкільного закладу, і тому у ДНЗ працює власна сторінка на Інтернет-сайті «Класна оцінка». Інформація сайту розрахована в першу чергу, на батьків вихованців. Цікаві статті, фотогалерея, 3-D подорож, висвітлення поточної роботи – все це сприяє відкритості ДНЗ, залученню батьків до життя їх дітей у закладі;
Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. З початку 2017-2018 навчального року на особистому прийомі у завідувача ДНЗ були 76 осіб, звернулися із заявами – 57 чоловік. Головними питаннями, порушеними під час бесід, є працевлаштування, оформлення дитини до ДНЗ, організація харчування, умови перебування дітей в дошкільному навчальному закладі. Було надані письмові відповіді на запит служби у справах дітей стосовно неповнолітніх Левченка Павла, Колоколова Тимура, Івахненка Миколая, Булах Наталії. Всі питання розглянуті, надані відповіді та прийняті позитивні рішення. Вирішено позитивно 76 звернень. Відмовлено - 0
7. Організація морального та матеріального заохочення працівників, які сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо, є невід’ємною складовою успішного управління закладом. Упродовж року всі педагоги отримали щорічну грошову винагороду (ст. 57 Закону України «Про освіту»). 
Організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості відбувалась через загальні батьківські збори, батьківський комітет та піклувальну раду ДНЗ.
7. Організація роботи із сім’ями вихованців.
Працюючи з дітьми, педагоги враховують вплив родини на формування творчих здібностей інноваційної особистості. З цією метою з кожною родиною намагаються налагоджувати тісний контакт. Робота з батьками організовується у вигляді індивідуальних бесід, батьківських зборів, консультацій, анкетувань. Взаємодія із сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямів діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний навчальний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей.
Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу сприяє підвищенню психологічної та педагогічної компетентності батьків шляхом проведення різнопланової системної роботи, а саме: дні відчинених дверей, оформлення інформаційно-правових куточків, сумісні акції («Дари осені» (овочі, природний матеріал), «Зимовий вернісаж» (використання LEGO – конструктора), «Подарунок власними руками, я зроблю для своєї мами», «Пасхальна корзинка», конкурс «Родинне деревце» (до міжнародного дня сім’ї), випуск сімейного альбому «Спогади про літо»), проведення психолого-педагогічного всеобучу («Основні чинники пізнавальної та творчої активності дитини», «Мовленнєві порушення у дітей та способи їх профілактики у родині», «Вплив взаємин у родині на становлення особистості дитини», «Захист прав дитини від усіх форм насилля»).
Аналізуючи результати проведеної роботи, педагоги планували подальшу двосторонню виховну роботу – з вихованцями та їхніми батьками. У взаємозв’язку з практичним психологом педагогами кожної вікової групи розроблені консультації-рекомендації для батьків з проблемних питань.
Для розширення інформаційного поля батьківської громадськості працює Інтернет – сайт «Класна оцінка». Цікаві статті, висвітлення поточної роботи – все це сприяє відкритості дошкільного навчального закладу, залученню батьків до життя їх дітей. Також в Інтернет мережі існує постійно діюча електронна черга зарахування дітей до закладу.
Загальні батьківські збори в дошкільному навчальному закладі проводяться двічі на рік, проходять при активній участі батьків. В їх проведенні використовуються активні форми роботи: елементи тренінгу, консиліуми, обмін досвідом, практикуми та інше.
В основу взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї покладено партнерство і співробітництво, які дозволяють вирішувати більшість проблем, що стоять перед адміністрацією і батьківською громадою по створенню оптимальних умов для всебічного розвитку дітей.
8. Соціальна активність дошкільного навчального закладу
Працівники дошкільного навчального закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі в заходах різного рівня. Упродовж 2017-2018 навчального року педагогічний колектив брав участь у:
очному етапі обласного конкурсу «Веселі старти» з елементами футболу серед вихованців дошкільних навчальних закладів;
щорічній акції «За чисте довкілля»;
огляді-конкурсі на кращий ігровий майданчик перед початком літнього оздоровлення дошкільників;
вихователями показані відкриті заходи для студентів Дніпровського педагогічного коледжу, слухачів обласного інституту післядипломної освіти.
9. Організація харчування в дошкільному навчальному закладі
Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/227. 
Аналіз харчування за 2017 рік показав, що середній показник виконання норм становить: ясла – 82%, сад – 81% (на 2% більше ніж за 2016 рік). Ми намагалися зробити харчування раціональним, збалансованим, різноманітним. На 90-100% виконано норми масла вершкового, овочів, картоплі, цукру, олії, хліба, чаю, круп, борошна. Недостатньо в раціоні дітей кількість м’ясних, рибних, молочних та кисломолочних продуктів, яєць, фруктів, соків. Це не давало можливості забезпечити збалансований раціон дитячого харчування. Причинами дисбалансу в харчуванні, невиконання норм по вищезазначеним продуктам було недостатнє бюджетне фінансування харчування дітей дошкільного віку, стрімкий зріст цін на всі продукти. У 2017 році ціна одного дня для дітей раннього віку становила 17 грн. 83 коп., для дітей дошкільного віку – 28 грн. 28 коп.
Але відповідно до листа департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 07.03.2018 № 9/3-37 «Про надання послуг з організації харчування» та у зв’язку з тим, що станом на 06.03.2018 укладено договори про закупівлю послуг з організації харчування у закладах освіти, підпорядкованих департаменту із переможцем закупівлі ТОВ «Контракт Продрезерв 5» з 05.03.2018 змінилися умови харчування дітей. Послуги з організації харчування забезпечуються в приміщенні харчоблоку дошкільного навчального закладу відповідно до умов Договору від 05.03.2018 року № 270/С UA-2018-01-29-004243-c і в строки, встановлені цим Договором. 
ТОВ «Контракт Продрезерв 5» несе відповідальність за якість харчування, а також за відповідність меню вимогам чинного законодавства України та узгодженим з Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, забезпечує придбання та постачання продуктів, якість яких підтверджується відповідними сертифікатами якості. Вартість харчування для батьків становить: для груп раннього віку – не перевищує 11 грн. 45 коп., для дошкільних груп  - не перевищує 18 грн. 16 коп. 
Постійно здійснюється контроль з боку сестри медичної старшої та адміністрації дошкільного навчального закладу за прийняття до закладу безпечних та якісних продуктів харчування і продовольчої сировини, додержання умов і термінів їх зберігання, технології виготовлення страв, якістю харчування, виконанням умов Договору.
Біля харчоблоку оформлено стенд, на якому розміщено інформацію для батьків щодо нормативно-правової бази з питань організації харчування, норм харчування у дошкільних навчальних закладах, надано рекомендації з питань організації харчування дітей дошкільного віку тощо. Також розміщено графік видачі їжі, щоденне меню із зазначенням виходу кожної страви для дітей раннього та дошкільного віку, яке завірено керівником закладу та завідувачем виробництва.
У закладі харчуються діти пільгових категорій: діти з малозабезпечених родин (5 чол. безкоштовно), діти-чорнобильці (3 чол. безкоштовно), діти з багатодітних родин (11 чол. 50% від вартості харчування), діти, батьки яких знаходяться в АТО (4 чол. безкоштовно).
10. Система роботи щодо соціального захисту дитини.
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 270 є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, закріплені в основних державних документах:
Конституція України;
Конвенція ООН про права дитини;
Закон України «Про охорону дитинства».
На виконання Листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 р. № 1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату», інструктивно-методичних листів від 27.08.2000 р. № 1/9-352, від 04.10.2007 р. № 1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади», адміністрацією ДНЗ розроблені такі заходи:
надання методичної і консультативної допомоги сім’ї, залучення батьків до процесу виховання, навчання та реабілітації дітей;
формування соціально-педагогічної компетенції сім’ї у розв’язанні її психолого-педагогічних та соціальних проблем;
створення банку даних дітей, які підлягають охопленню соціально-педагогічним патронатом.
Особлива увага в дошкільному навчальному закладі приділяється сім’ям, які опинились в складних життєвих умовах. Педагоги розробляють індивідуальні програми педагогічного супроводу цих сімей. Забезпечено постійне оновлення банку даних на сім’ї, які знаходяться у складних життєвих обставинах. З ними плідно працює психологічна служба.
За результатами проведеної роботи у закріпленому за закладом мікрорайоні діти 5 – ти річного віку охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти на 100%. За звітний період всі звернення батьків з приводу влаштування дітей були задоволені.
11. Система роботи дошкільного навчального закладу щодо попередження травматизму.
Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально-виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації, формування навичок безпечної поведінки в різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.
Запобіганню і профілактиці травматизму у дітей сприяє систематична і планомірна організація роботи. З батьками вихованців систематично проводяться інструктажі з питань безпеки життєдіяльності та охорони здоров’я дітей, розроблені поради, рекомендації, пам’ятки для батьків та розміщені в інформаційних куточках.
Упродовж року під час проведення Тижнів безпеки дитини та Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності (листопад, травень), вихованці отримали теоретичні знання та практичні навички безпечної поведінки в необхідному обсязі через бесіди «Твої дії в разі небезпеки», «Наодинці вдома», «Дії при виникненні пожежі», під час проведення інтегрованого заняття «З вогнем погані жарти, жартувати з ним не варто», пригадали правила поводження з електроприладами, небезпечними предметами, на водоймах та в лісі, прийняли участь у розвазі «Твоя безпека – твоя уважність», сюжетно-рольових іграх «Сім’я», «Швидка допомога», «Пожежники», у моделюванні ігрових ситуацій, спрямованих на формування навичок телефонної розмови, безпечної поведінки вдома та на вулиці. Діти зустрічалися з працівниками Державної пожежно-рятувальної частини – 18 Державного пожежно-рятувального загону, переглядали театралізовані вистави, брали участь разом з батьками у конкурсі малюнка «Небезпечні речі» та «Діти на вулиці». Під час проведення Дня цивільного захисту 19.04.2018 діти ознайомились з вогнегасником, пожежною технікою, почули рекомендації працівників пожежно-рятувальної частини 18 щодо запобігання виникнення пожеж та нещасних випадків з людьми, ознайомились з роботою пожежних. Ці враження запам’яталися дітям надовго.
Для попередження нещасних випадків під час навчально-виховного процесу та у побуті адміністрацією закладу розроблені комплексні заходи з поліпшення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу, профілактики випадків пожежі, побутового травматизму, забезпечення виконання санітарно-гігієнічних норм.
З метою покращення якості роботи з охорони праці та охорони життя і здоров'я дітей у дошкільному навчальному закладі адміністрацією проводяться різні види контролю із залученням членів комісії з техніки безпеки, організації охорони праці та профспілкового комітету. Результати спільних перевірок обговорюються на виробничих нарадах, зборах колективу.
Для проведення якісної роботи з дітьми по БЖД методичний кабінет забезпечений наочним матеріалом: оновлені папки-пересувки, ширми: «Допоможи собі сам», «Сірники не іграшка», «Дитина на вулиці».
В групах плануються та проводяться тематичні заняття та розваги з дітьми по безпеці життєдіяльності в побуті, на дорогах, створені куточки по БЖД, підібрані дидактичні та сюжетно-рольові ігри для актуалізації знань дітей. В дошкільному навчальному закладі в холі розміщено наочні яскраві куточки для закріплення правил поведінки в надзвичайних ситуаціях, на дорозі, під час пожежі.
У роботі з батьками з цього питання було проведено наступні заходи: загальні батьківські збори «Безпека дитини – важлива соціально-педагогічна проблема» (рекомендації, обговорення небезпечних ситуацій), бесіди «Як запобігти, як допомогти», конкурс «Небезпечні речі для кмітливої малечі» (малюнок, аплікація про надзвичайні ситуації), практичні заняття «Дії батьків під час нещасного випадку», зустріч з лікарем «Профілактика отруєнь», вікторина «Стихійні лиха»(правила поведінки під час їх виникнення), просвітницької роботи «Поведінка дорослого й дитини в зоні стихійного лиха». 
За звітній період випадків травмування дітей та працівників не зафіксовано.
В дошкільному навчальному закладі за запитом батьків організована робота охоронного агентства «Гвардія» з 8.30 – 17.30, що сприяє найбільш безпечному перебуванню дітей в дошкільному навчальному закладі.
12. Робота зі зміцнення матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу
Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Фінансові асигнування на 2017 рік заплановано на захищені статті (харчування дітей, заробітна плата працівників ДНЗ, оплата комунальних послуг, придбання медикаментів) та придбання господарчих товарів (2060,00 грн.)
Кількість витрачених коштів на функціонування закладу: 236374,86 грн., в тому числі:
батьківських 104379,96 грн.
бюджетних 3548,00 грн.
- придбання господарчих товарів - 2060,00 грн.
- придбання медикаментів – 1488,00 грн.
гранти від батьків – 33446,90 грн.
- постільна білизна (160 шт. простирадло, 200 шт. наволочка) – 12590,40 грн.
- заміна вікон на металопластикові – 4700,00 грн.
- обладнання ізолятору та перегородок 
з металопластикових конструкцій – 11390,00 грн.
- килимове покриття – 4766,50 грн.
депутатські кошти (заміна вікон – 9 шт.) - 95000,00 грн.
Виконані основні види робіт:
- ремонт обладнання – 7150,00 грн.
- дослідження СЕС – 2621,90 грн.
- послуги Інтернету – 695,00 грн.
- заміна катріджу та ремонт принтера – 990,00 грн.
- перевірка монометрів – 160,00 грн.
- чищення каналізації – 800,00 грн.
Придбано:
- матеріал для свят та розваг – 1052,70 грн.
- робочий інвентар та господарчі товари – 1903,00 грн.
- будівельні матеріали – 5805,50 грн.
- фарба – 1910,60 грн.
- канцелярські товари – 2215,80 грн.
- методичну літературу –965,00 грн.
- періодичні видання – 5340,28 грн.
- електричне обладнання – 2196,48 грн.
- миючі та дезінфікуючи засоби – 31829,60 грн.
- меблі – 23430,00 грн.
- тканина – 2277,00 грн.
- ігрове обладнання – 1350,00 грн.
Отримано послуги – 5129,30 грн.
Курсова перепідготовка – 355,80 грн.
Виконання правил пожежної безпеки – 6202,00 грн.:
- перезарядження вогнегасників (9 шт.) – 550,00 грн.
- раструби для вогнегасників – 200,00 грн.
- пожежний рукав – 4032,00 грн.
- вогнегасник – 800,00 грн.
- пожежні знаки – 620,00 грн.
Відремонтовано:
- спальна кімната групи № 6, 3;
- харчова комора;
- кабінет завгоспа;
- комора для м’якого інвентарю;
- медичний кабінет;
- обладнання ігрових майданчиків – пісочниці гр. № 7, 5, 2;
- ізоляція труб тепломережі (заміна);
Аналізуючи роботу дошкільного навчального закладу, можна зробити такий висновок: адміністрацією постійно здійснюється послідовна робота по створенню методичного та психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу, впровадженню інноваційних технологій, створенню оптимального сучасного предметно-розвивального середовища для дітей дошкільного віку, залучаються позабюджетні асигнування для розвитку дошкільного навчального закладу. 
Висловлюємо вдячність батьківському комітету, який допомагає педагогічному колективу у проведенні ремонтних робіт у групах та на території дошкільного навчального закладу, створенні сприятливого мікроклімату для гармонійного розвитку дітей дошкільного віку, що відповідає сучасним вимогам стандартів освіти.
 
Завідувач КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 270» Н. М. Протасовицька

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

"ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА - САДОК) № 270"

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Ці зміни та доповнення є новою редакцією Статуту Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 270», зареєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської ради рішення від 17.01.2002 р. № 6, перереєстрованого із урахуванням змін від 03.05.2006 р.

№ 175, від 25.11.2009 р., номер запису 12241050001027883, ідентифікаційний код 34498423

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 270» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – дошкільний заклад), зареєстрований виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 17.01.2002 р. № 6, перереєстрованого із урахуванням змін від 03.05.2006 р., № 175, від 25.11.2009 р., номер запису 12241050001027883, ідентифікаційний код 34498423 знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста.
1.2.  Місцезнаходження Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 270» Дніпровської міської ради (скорочена назва – ДНЗ № 270):
49081, м. Дніпро,
пр. Слобожанський, 4-а (пр. ім. газети «Правда», 4-а)
телефон (0562) 27-80-77.
1.3. Власник дошкільного закладу - територіальна громада міста в особі Дніпровської міської ради. Власник або уповноважений ним орган здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.
1.4. Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Положенням про дошкільний навчальний заклад (далі – Положення), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 (зі змінами), іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.
1.5. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, ідентифікаційний код ЄДРПОУ.
1.6. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення права дитини на доступність і безоплатність дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
1.7. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:
• збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей;
• формування їх особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та нахилів;
• забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
• підвищення соціально-економічного статусу та ролі дошкільного закладу в даному мікрорайоні;
• виховання у дітей любові до України, свого народу;
• залучення батьків, спонсорів, приватних осіб та працівників лікувальних закладів міста до активної участі діяльності дошкільного закладу;
• здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.
1.8. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.
1.9. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством, державою за:
• реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти;
• забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня і обсягу;
• дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.
1.10. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

2.1. Дошкільний заклад розрахований на 220 місць.
2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками.
2.3. У дошкільному закладі функціонують групи:
• загального розвитку – 7 груп;
2.4. Дошкільний заклад має групи з денним режимом перебування дітей. При потребі можуть бути організовані групи з гнучким режимом дня (короткотривалим перебуванням (3 години), 12-годинним режимом перебування (чергові), прогулянкові).

2.5. Наповнюваність груп дітьми становить:
• від 2 років до 3 років - 15 осіб,
• від 3 років до 6 років – 20 осіб,
• в оздоровчий період – 15 осіб.
• різновікові групи – 15 осіб.
2.6. Для зарахування дитини у дошкільний навчальний заклад необхідно пред’явити:
• свідоцтво про народження дитини;
• медичну довідку про стан здоров’я дитини;
• медичну довідку про епідеміологічне оточення;
• документи для встановлення батьківської оплати за харчування дитини (для дітей, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, з багатодітних, малозабезпечених сімей та дітей, батьки яких є учасниками АТО, працівниками органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, дітей-інвалідів);
• направлення на зарахування дитини відповідно до електронної черги.
2.7. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі хвороби, карантину, санаторного лікування, під час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).
2.8. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись:
• за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
• коли дитина не відвідує заклад без поважних причин більше місяця;
• на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі;
• у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2–х місяців;
Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини – 10 днів.

ІІІ. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

3.1. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні – субота, неділя, святкові дні.
3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу:
• з 10,5 годинним перебуванням – 7.00 до 17.30;
• з 12-ти годинним перебуванням (чергова група) - з 7.00 до 19.00.


ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.
З 1 червня по 31 серпня у дошкільному закладі проводяться літні оздоровчі заходи.
4.2. Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та на період літнього оздоровлення.
4.3. План роботи дошкільного закладу схвалюється педагогічною радою дошкільного закладу, затверджується керівником дошкільного закладу та погоджується з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради; план на літній оздоровчій період затверджується завідувачем дошкільного навчального закладу.
4.4. У дошкільному закладі визначена мова навчання і виховання дітей згідно з чинним законодавством (наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 01.11.2016 № 251).
4.5. Організація навчально-виховного процесу у дошкільному закладі здійснюється відповідно до вимог Державного стандарту дошкільної освіти України – Базового компонента дошкільної освіти, чинних (державних та альтернативних) програм.
4.6. Дошкільний заклад організовує навчально-виховний процес за такими напрямами:
- фізкультурно-оздоровчий;
- соціально-моральний;
- інтелектуально-пізнавальний.
4.7. Дошкільний заклад може надавати додаткові освітні послуги відповідно до порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 15.11.2013 № 1/9-813 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальним закладами» від 23.07.2010 736/902/758 та інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України від 15.11.2013 № 1/9-813 «Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах».

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ
У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

5.1. Організація харчування в дошкільному закладі здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.
5.2. Забезпечення продуктами харчування здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради на тендерній основі централізовано за рахунок місцевого бюджету та батьківської плати відповідно до норм харчування.
5.3. Вартість харчування встановлюється згідно з рішенням сесії Дніпровської міської ради, нормативних документів профільного міністерства.
5.4. У дошкільному закладі встановлено триразове харчування (сніданок, обід, підвечірок).
5.5. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом готових страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів здійснюється медичними працівниками та керівником закладу.

VІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ
У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

6.1.  У дошкільному закладі медичне обслуговування дітей здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, передбаченими штатним розкладом цього закладу та лікарями, які працюють згідно зі встановленим графіком роботи у ДЦПМСД № 9 (дитяча поліклініка).
6.2. Медичний персонал здійснює обов’язкові медичні огляди, у тому числі медичні огляди перед профілактичними щепленнями; проводить профілактичні щеплення дітей дошкільного віку згідно з календарем щеплень; надає невідкладну медичну допомогу та організовує заходи для госпіталізації (у разі показань); інформує про захворювання дітей батьків або осіб, які їх замінюють.
6.3. Забезпечує санітарно-гігієнічну, санітарно-просвітницьку, оздоровчу, профілактичну роботу з дітьми, персоналом закладу та батьківською громадськістю.

VІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1.Учасниками навчально–виховного процесу у дошкільному закладі є:
• діти дошкільного віку;
• педагогічні працівники;
• медичні працівники;
• помічники вихователів;
• батьки або особи, які їх замінюють;
• фізичні особи, які надають додаткові освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.
7.2. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.
7.3. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідувачем.
7.4. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно з чинним законодавством.
7.5. Працівники дошкільного закладу у відповідності до ст. 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» двічі на рік проходять безоплатні медичні (профілактичні) огляди за місцем мешкання.
7.6. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України.
7.7. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.
7.8. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: подяка, (усна або із записом у трудову книжку), грамоти (управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, Міністерства освіти і науки України), нагороди (значок «Відмінник освіти України», медалі Софії Русової та Василя Сухомлинського), грошові премії, інші форми заохочення, які не суперечать законодавству України.
7.9. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту), або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
7.10. Педагогічні працівники мають право на:
• вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і прийомів роботи з дітьми;
• участь у роботі органів самоврядування дошкільного закладу;
• підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;
• проведення в установленому порядку науково-дослідницької, експериментальної, пошукової роботи;
• внесення пропозиції щодо поліпшення роботи дошкільного закладу;
• соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
• об’єднання у професійні спілки та членство в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
• захист професійної честі та власної гідності;
• інші права, що не суперечать законодавству України.
7.11. Педагогічні працівники зобов’язані:
• виконувати Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
• дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
• забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
• брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
• виконувати накази та розпорядження керівництва;
• інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.
7.12. Права дитини у сфері дошкільної освіти:
1. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України (254к/96-ВР), Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно - правовими актами.
2. Дитина має право на гарантоване державою право на:
• безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних дошкільних навчальних закладах;
• безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
• захист від будь-якої інформації пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
• захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
• здоровий спосіб життя.
7.13. Права батьків або осіб, які їх замінюють:
• вибирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною
• дошкільної освіти;
• обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування дошкільного закладу; звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
• брати участь у покращенні організації навчально - виховного процесу та зміцненні матеріально – технічної бази дошкільного закладу;
• звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
• відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
• захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;
• інші права, що не суперечать законодавству України.
• Батьки або особи, які їх замінюють зобов’язані:
• виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
• своєчасно вносити оплату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;
• своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності дитини з різних причин;
• відповідно до Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України
• від 24.03.2016 № 234, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 14.10.2016 за № 563/28693, діти з ознаками інфекційного захворювання до дошкільного закладу не приймаються. Після перенесеного інфекційного захворювання приймання дітей до дошкільного закладу дозволяється за наявності медичної довідки закладу охорони здоров’я, в якому дитина перебуває під медичним наглядом. Діти після тимчасової відсутності у дошкільному закладу з інших причин приймаються без медичних довідок за умови відсутності явних ознак захворювання;
• слідкувати за станом здоров’я дитини;
• забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;
• поважати гідність дитини;
• виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної та рідної мови, до народних традицій і звичаїв;
• дотримуватися режиму роботи дошкільного закладу;
• дотримуватися режиму роботи групи, яку відвідує дитина;
• співпрацювати з вихователями та іншими спеціалістами для усунення різних недоліків.

VIII. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради який є представником власника.
8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади наказом департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради згідно з чинним законодавством.
Керівник дошкільного закладу:
• відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад (зі змінами), забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
• здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;
• діє від імені дошкільного закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах та організаціях, розпоряджається в установленому порядку майном дошкільного закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни, за збереження матеріально-технічної бази дошкільного закладу;
• приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу (практичний психолог – за згодою департаменту гуманітарної політики);
• видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
• затверджує штатний розклад за погодженням із власником дошкільного закладу;
• контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
• затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
• забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
• контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізичним особливостям, здібностям і потребам;
• підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
• організовує додаткові освітні послуги, спрямовані на поліпшення догляду, оздоровлення, виховання, навчання дітей;
• організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
• щороку звітує перед колективом працівників та батьківською громадськістю про навчально - виховну, методичну та фінансово -господарську діяльність дошкільного закладу;
• забезпечує та здійснює контроль за роботою сайтів дошкільного закладу.
8.3. Постійно діючим колегіальним органом дошкільному закладі є педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: керівник, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти, а також голова батьківського комітету дошкільного закладу. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Головою педагогічної ради є завідувач дошкільного закладу.
Педагогічна рада дошкільного закладу:
• розглядає питання навчально - виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;
• організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
• приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.
Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.
Кількість засідань педагогічної ради визначається за потребою і, як правило, становить не менше 4 на рік.
8.4. Органом громадського самоврядування дошкільного закладу є загальні збори колективу дошкільного закладу та батьків або осіб, які їх замінюють. Збори скликаються не рідше одного разу на рік.
Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу – не менше 70%, батьків або осіб, які їх замінюють – не менше 70%.
Термін їх повноважень становить 1 навчальний рік.
Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.
Загальні збори:
• приймають Статут, зміни і доповнення до нього;
• обирають раду дошкільного закладу відповідно до Положення, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;
• заслуховують звіт керівника дошкільного закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності дошкільного закладу, дають їм оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
• розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;
• затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.
8.5. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу.
Кількість засідань ради визначається за потребою.
Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, власник, спонсори та інші).
Рада дошкільного закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дітьми дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету дошкільного закладу; вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу; погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків та виконує інші функції, що не суперечать чинному законодавству.
8.6. У дошкільному закладі діє батьківський комітет згідно з Положенням «Про батьківські комітети дошкільного навчального закладу», який є добровільним органом громадського самоврядування, створений на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав своїх дітей. Він формується з батьків або осіб, які їх замінюють по одному представнику від кожної вікової групи та діє від їх імені.
Батьківський комітет створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени батьківського комітету обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює батьківський комітет голова, який обирається шляхом голосування на його засіданні з числа членів батьківського комітету. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік. Легалізація батьківського комітету здійснюється шляхом видання відповідного наказу по дошкільному закладу після письмового повідомлення керівництва закладу про його заснування.
Основними завданнями батьківського комітету є:
• захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування дошкільного закладу, у відповідних державних та судових органах, забезпечення постійного та систематичного взаємозв’язку батьків і педагогічного колективу дошкільного закладу;
• співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;
• сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;
• сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;
• сприяння організації та проведення заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;
• стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
• сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

IX. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1. Дошкільному закладу передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики.
9.2. Дошкільний заклад розташований на ділянці площею 7526 кв. м згідно з технічним паспортом.
9.3. Відчуження засобів виробництва та нерухомого майна, які є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюється за рішенням власника, тобто територіальної громади міста в особі Дніпровської міської ради, за ініціативою та погодженням з органом оперативного управління діяльністю дошкільного закладу, відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством.
9.4. Дошкільний заклад за погодженням із власником може придбати і орендувати необхідне обладнання та інше майно; отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб; здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для впровадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

10.1. Джерелами фінансування дошкільного закладу є:
• майно власника;
• кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;
• кошти батьків, або осіб, які їх замінюють;
• добровільні і цільові внески фізичних і юридичних осіб;
• інші надходження, не заборонені чинним законодавством.
10.2. Дошкільний заклад за погодженням із власником має право:
• придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;
• отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, батьків або осіб, які їх замінюють;
• здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для впровадження освітньої діяльності згідно із законодавством.
10.3. Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства.
10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно - правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших органів виконавчої влади, яким підпорядковується дошкільний заклад.
10.5. Дошкільний заклад є неприбутковою установою.
За рішенням власника бухгалтерський облік здійснюється або самостійно, або централізовано.
10.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб.
10.7. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.


XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
11.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу дошкільної освіти здійснюється власником, департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, Державною інспекцією навчальних закладів.
11.3. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється власником дошкільного навчального закладу.

XII. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ
ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

12.1. Припинення діяльності дошкільного закладу здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділ) або ліквідації за рішенням власника, в інших випадках, передбачених чинним законодавством, за рішенням суду.
12.2. При реорганізації та ліквідації дошкільного закладу працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів у відповідності до чинного законодавства України та колективної угоди.
12.3. У випадку реорганізації дошкільного закладу його права і обов’язки переходять до правонаступника.
12.4. У разі припинення діяльності юридичної особи (у разі її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.
12.5. Ліквідація дошкільного закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється власником або судом.

 

Ці зміни та доповнення є новою редакцією Статуту Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 270», зареєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської ради рішення від 17.01.2002 р. № 6, перереєстрованого із урахуванням змін від 03.05.2006 р.
№ 175, від 25.11.2009 р., номер запису 12241050001027883, ідентифікаційний код 34498423

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 270» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – дошкільний заклад), зареєстрований виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 17.01.2002 р. № 6, перереєстрованого із урахуванням змін від 03.05.2006 р., № 175, від 25.11.2009 р., номер запису 12241050001027883, ідентифікаційний код 34498423 знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста.
1.2.  Місцезнаходження Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 270» Дніпровської міської ради (скорочена назва – ДНЗ № 270):
49081, м. Дніпро,
пр. Слобожанський, 4-а (пр. ім. газети «Правда», 4-а)
телефон (0562) 27-80-77.
1.3. Власник дошкільного закладу - територіальна громада міста в особі Дніпровської міської ради. Власник або уповноважений ним орган здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.
1.4. Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Положенням про дошкільний навчальний заклад (далі – Положення), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 (зі змінами), іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.
1.5. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, ідентифікаційний код ЄДРПОУ.
1.6. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення права дитини на доступність і безоплатність дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
1.7. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:
• збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей;
• формування їх особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та нахилів;
• забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
• підвищення соціально-економічного статусу та ролі дошкільного закладу в даному мікрорайоні;
• виховання у дітей любові до України, свого народу;
• залучення батьків, спонсорів, приватних осіб та працівників лікувальних закладів міста до активної участі діяльності дошкільного закладу;
• здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.
1.8. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.
1.9. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством, державою за:
• реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти;
• забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня і обсягу;
• дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.
1.10. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

2.1. Дошкільний заклад розрахований на 220 місць.
2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками.
2.3. У дошкільному закладі функціонують групи:
• загального розвитку – 7 груп;
2.4. Дошкільний заклад має групи з денним режимом перебування дітей. При потребі можуть бути організовані групи з гнучким режимом дня (короткотривалим перебуванням (3 години), 12-годинним режимом перебування (чергові), прогулянкові).

2.5. Наповнюваність груп дітьми становить:
• від 2 років до 3 років - 15 осіб,
• від 3 років до 6 років – 20 осіб,
• в оздоровчий період – 15 осіб.
• різновікові групи – 15 осіб.
2.6. Для зарахування дитини у дошкільний навчальний заклад необхідно пред’явити:
• свідоцтво про народження дитини;
• медичну довідку про стан здоров’я дитини;
• медичну довідку про епідеміологічне оточення;
• документи для встановлення батьківської оплати за харчування дитини (для дітей, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, з багатодітних, малозабезпечених сімей та дітей, батьки яких є учасниками АТО, працівниками органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, дітей-інвалідів);
• направлення на зарахування дитини відповідно до електронної черги.
2.7. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі хвороби, карантину, санаторного лікування, під час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).
2.8. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись:
• за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
• коли дитина не відвідує заклад без поважних причин більше місяця;
• на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі;
• у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2–х місяців;
Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини – 10 днів.

ІІІ. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

3.1. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні – субота, неділя, святкові дні.
3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу:
• з 10,5 годинним перебуванням – 7.00 до 17.30;
• з 12-ти годинним перебуванням (чергова група) - з 7.00 до 19.00.


ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.
З 1 червня по 31 серпня у дошкільному закладі проводяться літні оздоровчі заходи.
4.2. Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та на період літнього оздоровлення.
4.3. План роботи дошкільного закладу схвалюється педагогічною радою дошкільного закладу, затверджується керівником дошкільного закладу та погоджується з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради; план на літній оздоровчій період затверджується завідувачем дошкільного навчального закладу.
4.4. У дошкільному закладі визначена мова навчання і виховання дітей згідно з чинним законодавством (наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 01.11.2016 № 251).
4.5. Організація навчально-виховного процесу у дошкільному закладі здійснюється відповідно до вимог Державного стандарту дошкільної освіти України – Базового компонента дошкільної освіти, чинних (державних та альтернативних) програм.
4.6. Дошкільний заклад організовує навчально-виховний процес за такими напрямами:
- фізкультурно-оздоровчий;
- соціально-моральний;
- інтелектуально-пізнавальний.
4.7. Дошкільний заклад може надавати додаткові освітні послуги відповідно до порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 15.11.2013 № 1/9-813 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальним закладами» від 23.07.2010 736/902/758 та інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України від 15.11.2013 № 1/9-813 «Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах».

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ
У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

5.1. Організація харчування в дошкільному закладі здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.
5.2. Забезпечення продуктами харчування здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради на тендерній основі централізовано за рахунок місцевого бюджету та батьківської плати відповідно до норм харчування.
5.3. Вартість харчування встановлюється згідно з рішенням сесії Дніпровської міської ради, нормативних документів профільного міністерства.
5.4. У дошкільному закладі встановлено триразове харчування (сніданок, обід, підвечірок).
5.5. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом готових страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів здійснюється медичними працівниками та керівником закладу.

VІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ
У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

6.1.  У дошкільному закладі медичне обслуговування дітей здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, передбаченими штатним розкладом цього закладу та лікарями, які працюють згідно зі встановленим графіком роботи у ДЦПМСД № 9 (дитяча поліклініка).
6.2. Медичний персонал здійснює обов’язкові медичні огляди, у тому числі медичні огляди перед профілактичними щепленнями; проводить профілактичні щеплення дітей дошкільного віку згідно з календарем щеплень; надає невідкладну медичну допомогу та організовує заходи для госпіталізації (у разі показань); інформує про захворювання дітей батьків або осіб, які їх замінюють.
6.3. Забезпечує санітарно-гігієнічну, санітарно-просвітницьку, оздоровчу, профілактичну роботу з дітьми, персоналом закладу та батьківською громадськістю.

VІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1.Учасниками навчально–виховного процесу у дошкільному закладі є:
• діти дошкільного віку;
• педагогічні працівники;
• медичні працівники;
• помічники вихователів;
• батьки або особи, які їх замінюють;
• фізичні особи, які надають додаткові освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.
7.2. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.
7.3. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідувачем.
7.4. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно з чинним законодавством.
7.5. Працівники дошкільного закладу у відповідності до ст. 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» двічі на рік проходять безоплатні медичні (профілактичні) огляди за місцем мешкання.
7.6. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України.
7.7. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.
7.8. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: подяка, (усна або із записом у трудову книжку), грамоти (управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, Міністерства освіти і науки України), нагороди (значок «Відмінник освіти України», медалі Софії Русової та Василя Сухомлинського), грошові премії, інші форми заохочення, які не суперечать законодавству України.
7.9. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту), або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
7.10. Педагогічні працівники мають право на:
• вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і прийомів роботи з дітьми;
• участь у роботі органів самоврядування дошкільного закладу;
• підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;
• проведення в установленому порядку науково-дослідницької, експериментальної, пошукової роботи;
• внесення пропозиції щодо поліпшення роботи дошкільного закладу;
• соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
• об’єднання у професійні спілки та членство в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
• захист професійної честі та власної гідності;
• інші права, що не суперечать законодавству України.
7.11. Педагогічні працівники зобов’язані:
• виконувати Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
• дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
• забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
• брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
• виконувати накази та розпорядження керівництва;
• інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.
7.12. Права дитини у сфері дошкільної освіти:
1. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України (254к/96-ВР), Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно - правовими актами.
2. Дитина має право на гарантоване державою право на:
• безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних дошкільних навчальних закладах;
• безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
• захист від будь-якої інформації пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
• захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
• здоровий спосіб життя.
7.13. Права батьків або осіб, які їх замінюють:
• вибирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною
• дошкільної освіти;
• обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування дошкільного закладу; звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
• брати участь у покращенні організації навчально - виховного процесу та зміцненні матеріально – технічної бази дошкільного закладу;
• звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
• відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
• захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;
• інші права, що не суперечать законодавству України.
• Батьки або особи, які їх замінюють зобов’язані:
• виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
• своєчасно вносити оплату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;
• своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності дитини з різних причин;
• відповідно до Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України
• від 24.03.2016 № 234, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 14.10.2016 за № 563/28693, діти з ознаками інфекційного захворювання до дошкільного закладу не приймаються. Після перенесеного інфекційного захворювання приймання дітей до дошкільного закладу дозволяється за наявності медичної довідки закладу охорони здоров’я, в якому дитина перебуває під медичним наглядом. Діти після тимчасової відсутності у дошкільному закладу з інших причин приймаються без медичних довідок за умови відсутності явних ознак захворювання;
• слідкувати за станом здоров’я дитини;
• забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;
• поважати гідність дитини;
• виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної та рідної мови, до народних традицій і звичаїв;
• дотримуватися режиму роботи дошкільного закладу;
• дотримуватися режиму роботи групи, яку відвідує дитина;
• співпрацювати з вихователями та іншими спеціалістами для усунення різних недоліків.

VIII. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради який є представником власника.
8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади наказом департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради згідно з чинним законодавством.
Керівник дошкільного закладу:
• відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад (зі змінами), забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
• здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;
• діє від імені дошкільного закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах та організаціях, розпоряджається в установленому порядку майном дошкільного закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни, за збереження матеріально-технічної бази дошкільного закладу;
• приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу (практичний психолог – за згодою департаменту гуманітарної політики);
• видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
• затверджує штатний розклад за погодженням із власником дошкільного закладу;
• контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
• затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
• забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
• контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізичним особливостям, здібностям і потребам;
• підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
• організовує додаткові освітні послуги, спрямовані на поліпшення догляду, оздоровлення, виховання, навчання дітей;
• організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
• щороку звітує перед колективом працівників та батьківською громадськістю про навчально - виховну, методичну та фінансово -господарську діяльність дошкільного закладу;
• забезпечує та здійснює контроль за роботою сайтів дошкільного закладу.
8.3. Постійно діючим колегіальним органом дошкільному закладі є педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: керівник, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти, а також голова батьківського комітету дошкільного закладу. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Головою педагогічної ради є завідувач дошкільного закладу.
Педагогічна рада дошкільного закладу:
• розглядає питання навчально - виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;
• організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
• приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.
Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.
Кількість засідань педагогічної ради визначається за потребою і, як правило, становить не менше 4 на рік.
8.4. Органом громадського самоврядування дошкільного закладу є загальні збори колективу дошкільного закладу та батьків або осіб, які їх замінюють. Збори скликаються не рідше одного разу на рік.
Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу – не менше 70%, батьків або осіб, які їх замінюють – не менше 70%.
Термін їх повноважень становить 1 навчальний рік.
Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.
Загальні збори:
• приймають Статут, зміни і доповнення до нього;
• обирають раду дошкільного закладу відповідно до Положення, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;
• заслуховують звіт керівника дошкільного закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності дошкільного закладу, дають їм оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
• розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;
• затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.
8.5. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу.
Кількість засідань ради визначається за потребою.
Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, власник, спонсори та інші).
Рада дошкільного закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дітьми дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету дошкільного закладу; вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу; погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків та виконує інші функції, що не суперечать чинному законодавству.
8.6. У дошкільному закладі діє батьківський комітет згідно з Положенням «Про батьківські комітети дошкільного навчального закладу», який є добровільним органом громадського самоврядування, створений на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав своїх дітей. Він формується з батьків або осіб, які їх замінюють по одному представнику від кожної вікової групи та діє від їх імені.
Батьківський комітет створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени батьківського комітету обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює батьківський комітет голова, який обирається шляхом голосування на його засіданні з числа членів батьківського комітету. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік. Легалізація батьківського комітету здійснюється шляхом видання відповідного наказу по дошкільному закладу після письмового повідомлення керівництва закладу про його заснування.
Основними завданнями батьківського комітету є:
• захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування дошкільного закладу, у відповідних державних та судових органах, забезпечення постійного та систематичного взаємозв’язку батьків і педагогічного колективу дошкільного закладу;
• співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;
• сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;
• сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;
• сприяння організації та проведення заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;
• стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
• сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

IX. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1. Дошкільному закладу передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики.
9.2. Дошкільний заклад розташований на ділянці площею 7526 кв. м згідно з технічним паспортом.
9.3. Відчуження засобів виробництва та нерухомого майна, які є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюється за рішенням власника, тобто територіальної громади міста в особі Дніпровської міської ради, за ініціативою та погодженням з органом оперативного управління діяльністю дошкільного закладу, відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством.
9.4. Дошкільний заклад за погодженням із власником може придбати і орендувати необхідне обладнання та інше майно; отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб; здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для впровадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

10.1. Джерелами фінансування дошкільного закладу є:
• майно власника;
• кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;
• кошти батьків, або осіб, які їх замінюють;
• добровільні і цільові внески фізичних і юридичних осіб;
• інші надходження, не заборонені чинним законодавством.
10.2. Дошкільний заклад за погодженням із власником має право:
• придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;
• отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, батьків або осіб, які їх замінюють;
• здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для впровадження освітньої діяльності згідно із законодавством.
10.3. Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства.
10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно - правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших органів виконавчої влади, яким підпорядковується дошкільний заклад.
10.5. Дошкільний заклад є неприбутковою установою.
За рішенням власника бухгалтерський облік здійснюється або самостійно, або централізовано.
10.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб.
10.7. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.


XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
11.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу дошкільної освіти здійснюється власником, департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, Державною інспекцією навчальних закладів.
11.3. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється власником дошкільного навчального закладу.

XII. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ
ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

12.1. Припинення діяльності дошкільного закладу здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділ) або ліквідації за рішенням власника, в інших випадках, передбачених чинним законодавством, за рішенням суду.
12.2. При реорганізації та ліквідації дошкільного закладу працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів у відповідності до чинного законодавства України та колективної угоди.
12.3. У випадку реорганізації дошкільного закладу його права і обов’язки переходять до правонаступника.
12.4. У разі припинення діяльності юридичної особи (у разі її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.
12.5. Ліквідація дошкільного закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється власником або судом.

 

Ці зміни та доповнення є новою редакцією Статуту Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 270», зареєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської ради рішення від 17.01.2002 р. № 6, перереєстрованого із урахуванням змін від 03.05.2006 р.
№ 175, від 25.11.2009 р., номер запису 12241050001027883, ідентифікаційний код 34498423

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 270» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – дошкільний заклад), зареєстрований виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 17.01.2002 р. № 6, перереєстрованого із урахуванням змін від 03.05.2006 р., № 175, від 25.11.2009 р., номер запису 12241050001027883, ідентифікаційний код 34498423 знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста.
1.2.  Місцезнаходження Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 270» Дніпровської міської ради (скорочена назва – ДНЗ № 270):
49081, м. Дніпро,
пр. Слобожанський, 4-а (пр. ім. газети «Правда», 4-а)
телефон (0562) 27-80-77.
1.3. Власник дошкільного закладу - територіальна громада міста в особі Дніпровської міської ради. Власник або уповноважений ним орган здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.
1.4. Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Положенням про дошкільний навчальний заклад (далі – Положення), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 (зі змінами), іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.
1.5. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, ідентифікаційний код ЄДРПОУ.
1.6. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення права дитини на доступність і безоплатність дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
1.7. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:
• збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей;
• формування їх особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та нахилів;
• забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
• підвищення соціально-економічного статусу та ролі дошкільного закладу в даному мікрорайоні;
• виховання у дітей любові до України, свого народу;
• залучення батьків, спонсорів, приватних осіб та працівників лікувальних закладів міста до активної участі діяльності дошкільного закладу;
• здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.
1.8. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.
1.9. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством, державою за:
• реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти;
• забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня і обсягу;
• дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.
1.10. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

2.1. Дошкільний заклад розрахований на 220 місць.
2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками.
2.3. У дошкільному закладі функціонують групи:
• загального розвитку – 7 груп;
2.4. Дошкільний заклад має групи з денним режимом перебування дітей. При потребі можуть бути організовані групи з гнучким режимом дня (короткотривалим перебуванням (3 години), 12-годинним режимом перебування (чергові), прогулянкові).

2.5. Наповнюваність груп дітьми становить:
• від 2 років до 3 років - 15 осіб,
• від 3 років до 6 років – 20 осіб,
• в оздоровчий період – 15 осіб.
• різновікові групи – 15 осіб.
2.6. Для зарахування дитини у дошкільний навчальний заклад необхідно пред’явити:
• свідоцтво про народження дитини;
• медичну довідку про стан здоров’я дитини;
• медичну довідку про епідеміологічне оточення;
• документи для встановлення батьківської оплати за харчування дитини (для дітей, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, з багатодітних, малозабезпечених сімей та дітей, батьки яких є учасниками АТО, працівниками органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, дітей-інвалідів);
• направлення на зарахування дитини відповідно до електронної черги.
2.7. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі хвороби, карантину, санаторного лікування, під час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).
2.8. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись:
• за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
• коли дитина не відвідує заклад без поважних причин більше місяця;
• на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі;
• у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2–х місяців;
Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини – 10 днів.

ІІІ. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

3.1. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні – субота, неділя, святкові дні.
3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу:
• з 10,5 годинним перебуванням – 7.00 до 17.30;
• з 12-ти годинним перебуванням (чергова група) - з 7.00 до 19.00.


ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.
З 1 червня по 31 серпня у дошкільному закладі проводяться літні оздоровчі заходи.
4.2. Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та на період літнього оздоровлення.
4.3. План роботи дошкільного закладу схвалюється педагогічною радою дошкільного закладу, затверджується керівником дошкільного закладу та погоджується з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради; план на літній оздоровчій період затверджується завідувачем дошкільного навчального закладу.
4.4. У дошкільному закладі визначена мова навчання і виховання дітей згідно з чинним законодавством (наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 01.11.2016 № 251).
4.5. Організація навчально-виховного процесу у дошкільному закладі здійснюється відповідно до вимог Державного стандарту дошкільної освіти України – Базового компонента дошкільної освіти, чинних (державних та альтернативних) програм.
4.6. Дошкільний заклад організовує навчально-виховний процес за такими напрямами:
- фізкультурно-оздоровчий;
- соціально-моральний;
- інтелектуально-пізнавальний.
4.7. Дошкільний заклад може надавати додаткові освітні послуги відповідно до порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 15.11.2013 № 1/9-813 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальним закладами» від 23.07.2010 736/902/758 та інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України від 15.11.2013 № 1/9-813 «Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах».

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ
У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

5.1. Організація харчування в дошкільному закладі здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.
5.2. Забезпечення продуктами харчування здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради на тендерній основі централізовано за рахунок місцевого бюджету та батьківської плати відповідно до норм харчування.
5.3. Вартість харчування встановлюється згідно з рішенням сесії Дніпровської міської ради, нормативних документів профільного міністерства.
5.4. У дошкільному закладі встановлено триразове харчування (сніданок, обід, підвечірок).
5.5. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом готових страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів здійснюється медичними працівниками та керівником закладу.

VІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ
У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

6.1.  У дошкільному закладі медичне обслуговування дітей здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, передбаченими штатним розкладом цього закладу та лікарями, які працюють згідно зі встановленим графіком роботи у ДЦПМСД № 9 (дитяча поліклініка).
6.2. Медичний персонал здійснює обов’язкові медичні огляди, у тому числі медичні огляди перед профілактичними щепленнями; проводить профілактичні щеплення дітей дошкільного віку згідно з календарем щеплень; надає невідкладну медичну допомогу та організовує заходи для госпіталізації (у разі показань); інформує про захворювання дітей батьків або осіб, які їх замінюють.
6.3. Забезпечує санітарно-гігієнічну, санітарно-просвітницьку, оздоровчу, профілактичну роботу з дітьми, персоналом закладу та батьківською громадськістю.

VІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1.Учасниками навчально–виховного процесу у дошкільному закладі є:
• діти дошкільного віку;
• педагогічні працівники;
• медичні працівники;
• помічники вихователів;
• батьки або особи, які їх замінюють;
• фізичні особи, які надають додаткові освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.
7.2. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.
7.3. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідувачем.
7.4. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно з чинним законодавством.
7.5. Працівники дошкільного закладу у відповідності до ст. 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» двічі на рік проходять безоплатні медичні (профілактичні) огляди за місцем мешкання.
7.6. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України.
7.7. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.
7.8. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: подяка, (усна або із записом у трудову книжку), грамоти (управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, Міністерства освіти і науки України), нагороди (значок «Відмінник освіти України», медалі Софії Русової та Василя Сухомлинського), грошові премії, інші форми заохочення, які не суперечать законодавству України.
7.9. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту), або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
7.10. Педагогічні працівники мають право на:
• вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і прийомів роботи з дітьми;
• участь у роботі органів самоврядування дошкільного закладу;
• підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;
• проведення в установленому порядку науково-дослідницької, експериментальної, пошукової роботи;
• внесення пропозиції щодо поліпшення роботи дошкільного закладу;
• соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
• об’єднання у професійні спілки та членство в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
• захист професійної честі та власної гідності;
• інші права, що не суперечать законодавству України.
7.11. Педагогічні працівники зобов’язані:
• виконувати Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
• дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
• забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
• брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
• виконувати накази та розпорядження керівництва;
• інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.
7.12. Права дитини у сфері дошкільної освіти:
1. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України (254к/96-ВР), Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно - правовими актами.
2. Дитина має право на гарантоване державою право на:
• безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних дошкільних навчальних закладах;
• безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
• захист від будь-якої інформації пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
• захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
• здоровий спосіб життя.
7.13. Права батьків або осіб, які їх замінюють:
• вибирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною
• дошкільної освіти;
• обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування дошкільного закладу; звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
• брати участь у покращенні організації навчально - виховного процесу та зміцненні матеріально – технічної бази дошкільного закладу;
• звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
• відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
• захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;
• інші права, що не суперечать законодавству України.
• Батьки або особи, які їх замінюють зобов’язані:
• виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
• своєчасно вносити оплату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;
• своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності дитини з різних причин;
• відповідно до Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України
• від 24.03.2016 № 234, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 14.10.2016 за № 563/28693, діти з ознаками інфекційного захворювання до дошкільного закладу не приймаються. Після перенесеного інфекційного захворювання приймання дітей до дошкільного закладу дозволяється за наявності медичної довідки закладу охорони здоров’я, в якому дитина перебуває під медичним наглядом. Діти після тимчасової відсутності у дошкільному закладу з інших причин приймаються без медичних довідок за умови відсутності явних ознак захворювання;
• слідкувати за станом здоров’я дитини;
• забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;
• поважати гідність дитини;
• виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної та рідної мови, до народних традицій і звичаїв;
• дотримуватися режиму роботи дошкільного закладу;
• дотримуватися режиму роботи групи, яку відвідує дитина;
• співпрацювати з вихователями та іншими спеціалістами для усунення різних недоліків.

VIII. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради який є представником власника.
8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади наказом департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради згідно з чинним законодавством.
Керівник дошкільного закладу:
• відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад (зі змінами), забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
• здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;
• діє від імені дошкільного закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах та організаціях, розпоряджається в установленому порядку майном дошкільного закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни, за збереження матеріально-технічної бази дошкільного закладу;
• приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу (практичний психолог – за згодою департаменту гуманітарної політики);
• видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
• затверджує штатний розклад за погодженням із власником дошкільного закладу;
• контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
• затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
• забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
• контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізичним особливостям, здібностям і потребам;
• підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
• організовує додаткові освітні послуги, спрямовані на поліпшення догляду, оздоровлення, виховання, навчання дітей;
• організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
• щороку звітує перед колективом працівників та батьківською громадськістю про навчально - виховну, методичну та фінансово -господарську діяльність дошкільного закладу;
• забезпечує та здійснює контроль за роботою сайтів дошкільного закладу.
8.3. Постійно діючим колегіальним органом дошкільному закладі є педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: керівник, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти, а також голова батьківського комітету дошкільного закладу. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Головою педагогічної ради є завідувач дошкільного закладу.
Педагогічна рада дошкільного закладу:
• розглядає питання навчально - виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;
• організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
• приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.
Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.
Кількість засідань педагогічної ради визначається за потребою і, як правило, становить не менше 4 на рік.
8.4. Органом громадського самоврядування дошкільного закладу є загальні збори колективу дошкільного закладу та батьків або осіб, які їх замінюють. Збори скликаються не рідше одного разу на рік.
Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу – не менше 70%, батьків або осіб, які їх замінюють – не менше 70%.
Термін їх повноважень становить 1 навчальний рік.
Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.
Загальні збори:
• приймають Статут, зміни і доповнення до нього;
• обирають раду дошкільного закладу відповідно до Положення, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;
• заслуховують звіт керівника дошкільного закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності дошкільного закладу, дають їм оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
• розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;
• затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.
8.5. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу.
Кількість засідань ради визначається за потребою.
Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, власник, спонсори та інші).
Рада дошкільного закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дітьми дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету дошкільного закладу; вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу; погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків та виконує інші функції, що не суперечать чинному законодавству.
8.6. У дошкільному закладі діє батьківський комітет згідно з Положенням «Про батьківські комітети дошкільного навчального закладу», який є добровільним органом громадського самоврядування, створений на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав своїх дітей. Він формується з батьків або осіб, які їх замінюють по одному представнику від кожної вікової групи та діє від їх імені.
Батьківський комітет створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени батьківського комітету обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює батьківський комітет голова, який обирається шляхом голосування на його засіданні з числа членів батьківського комітету. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік. Легалізація батьківського комітету здійснюється шляхом видання відповідного наказу по дошкільному закладу після письмового повідомлення керівництва закладу про його заснування.
Основними завданнями батьківського комітету є:
• захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування дошкільного закладу, у відповідних державних та судових органах, забезпечення постійного та систематичного взаємозв’язку батьків і педагогічного колективу дошкільного закладу;
• співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;
• сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;
• сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;
• сприяння організації та проведення заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;
• стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
• сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

IX. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1. Дошкільному закладу передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики.
9.2. Дошкільний заклад розташований на ділянці площею 7526 кв. м згідно з технічним паспортом.
9.3. Відчуження засобів виробництва та нерухомого майна, які є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюється за рішенням власника, тобто територіальної громади міста в особі Дніпровської міської ради, за ініціативою та погодженням з органом оперативного управління діяльністю дошкільного закладу, відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством.
9.4. Дошкільний заклад за погодженням із власником може придбати і орендувати необхідне обладнання та інше майно; отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб; здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для впровадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

10.1. Джерелами фінансування дошкільного закладу є:
• майно власника;
• кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;
• кошти батьків, або осіб, які їх замінюють;
• добровільні і цільові внески фізичних і юридичних осіб;
• інші надходження, не заборонені чинним законодавством.
10.2. Дошкільний заклад за погодженням із власником має право:
• придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;
• отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, батьків або осіб, які їх замінюють;
• здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для впровадження освітньої діяльності згідно із законодавством.
10.3. Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства.
10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно - правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших органів виконавчої влади, яким підпорядковується дошкільний заклад.
10.5. Дошкільний заклад є неприбутковою установою.
За рішенням власника бухгалтерський облік здійснюється або самостійно, або централізовано.
10.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб.
10.7. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.


XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
11.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу дошкільної освіти здійснюється власником, департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, Державною інспекцією навчальних закладів.
11.3. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється власником дошкільного навчального закладу.

XII. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ
ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

12.1. Припинення діяльності дошкільного закладу здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділ) або ліквідації за рішенням власника, в інших випадках, передбачених чинним законодавством, за рішенням суду.
12.2. При реорганізації та ліквідації дошкільного закладу працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів у відповідності до чинного законодавства України та колективної угоди.
12.3. У випадку реорганізації дошкільного закладу його права і обов’язки переходять до правонаступника.
12.4. У разі припинення діяльності юридичної особи (у разі її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.
12.5. Ліквідація дошкільного закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється власником або судом.

 

Ці зміни та доповнення є новою редакцією Статуту Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 270», зареєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської ради рішення від 17.01.2002 р. № 6, перереєстрованого із урахуванням змін від 03.05.2006 р.
№ 175, від 25.11.2009 р., номер запису 12241050001027883, ідентифікаційний код 34498423

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 270» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – дошкільний заклад), зареєстрований виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 17.01.2002 р. № 6, перереєстрованого із урахуванням змін від 03.05.2006 р., № 175, від 25.11.2009 р., номер запису 12241050001027883, ідентифікаційний код 34498423 знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста.
1.2.  Місцезнаходження Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 270» Дніпровської міської ради (скорочена назва – ДНЗ № 270):
49081, м. Дніпро,
пр. Слобожанський, 4-а (пр. ім. газети «Правда», 4-а)
телефон (0562) 27-80-77.
1.3. Власник дошкільного закладу - територіальна громада міста в особі Дніпровської міської ради. Власник або уповноважений ним орган здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.
1.4. Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Положенням про дошкільний навчальний заклад (далі – Положення), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 (зі змінами), іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.
1.5. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, ідентифікаційний код ЄДРПОУ.
1.6. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення права дитини на доступність і безоплатність дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
1.7. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:
• збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей;
• формування їх особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та нахилів;
• забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
• підвищення соціально-економічного статусу та ролі дошкільного закладу в даному мікрорайоні;
• виховання у дітей любові до України, свого народу;
• залучення батьків, спонсорів, приватних осіб та працівників лікувальних закладів міста до активної участі діяльності дошкільного закладу;
• здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.
1.8. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.
1.9. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством, державою за:
• реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти;
• забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня і обсягу;
• дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.
1.10. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

2.1. Дошкільний заклад розрахований на 220 місць.
2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками.
2.3. У дошкільному закладі функціонують групи:
• загального розвитку – 7 груп;
2.4. Дошкільний заклад має групи з денним режимом перебування дітей. При потребі можуть бути організовані групи з гнучким режимом дня (короткотривалим перебуванням (3 години), 12-годинним режимом перебування (чергові), прогулянкові).

2.5. Наповнюваність груп дітьми становить:
• від 2 років до 3 років - 15 осіб,
• від 3 років до 6 років – 20 осіб,
• в оздоровчий період – 15 осіб.
• різновікові групи – 15 осіб.
2.6. Для зарахування дитини у дошкільний навчальний заклад необхідно пред’явити:
• свідоцтво про народження дитини;
• медичну довідку про стан здоров’я дитини;
• медичну довідку про епідеміологічне оточення;
• документи для встановлення батьківської оплати за харчування дитини (для дітей, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, з багатодітних, малозабезпечених сімей та дітей, батьки яких є учасниками АТО, працівниками органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, дітей-інвалідів);
• направлення на зарахування дитини відповідно до електронної черги.
2.7. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі хвороби, карантину, санаторного лікування, під час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).
2.8. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись:
• за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
• коли дитина не відвідує заклад без поважних причин більше місяця;
• на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі;
• у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2–х місяців;
Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини – 10 днів.

ІІІ. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

3.1. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні – субота, неділя, святкові дні.
3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу:
• з 10,5 годинним перебуванням – 7.00 до 17.30;
• з 12-ти годинним перебуванням (чергова група) - з 7.00 до 19.00.


ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.
З 1 червня по 31 серпня у дошкільному закладі проводяться літні оздоровчі заходи.
4.2. Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та на період літнього оздоровлення.
4.3. План роботи дошкільного закладу схвалюється педагогічною радою дошкільного закладу, затверджується керівником дошкільного закладу та погоджується з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради; план на літній оздоровчій період затверджується завідувачем дошкільного навчального закладу.
4.4. У дошкільному закладі визначена мова навчання і виховання дітей згідно з чинним законодавством (наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 01.11.2016 № 251).
4.5. Організація навчально-виховного процесу у дошкільному закладі здійснюється відповідно до вимог Державного стандарту дошкільної освіти України – Базового компонента дошкільної освіти, чинних (державних та альтернативних) програм.
4.6. Дошкільний заклад організовує навчально-виховний процес за такими напрямами:
- фізкультурно-оздоровчий;
- соціально-моральний;
- інтелектуально-пізнавальний.
4.7. Дошкільний заклад може надавати додаткові освітні послуги відповідно до порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 15.11.2013 № 1/9-813 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальним закладами» від 23.07.2010 736/902/758 та інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України від 15.11.2013 № 1/9-813 «Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах».

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ
У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

5.1. Організація харчування в дошкільному закладі здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.
5.2. Забезпечення продуктами харчування здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради на тендерній основі централізовано за рахунок місцевого бюджету та батьківської плати відповідно до норм харчування.
5.3. Вартість харчування встановлюється згідно з рішенням сесії Дніпровської міської ради, нормативних документів профільного міністерства.
5.4. У дошкільному закладі встановлено триразове харчування (сніданок, обід, підвечірок).
5.5. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом готових страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів здійснюється медичними працівниками та керівником закладу.

VІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ
У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

6.1.  У дошкільному закладі медичне обслуговування дітей здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, передбаченими штатним розкладом цього закладу та лікарями, які працюють згідно зі встановленим графіком роботи у ДЦПМСД № 9 (дитяча поліклініка).
6.2. Медичний персонал здійснює обов’язкові медичні огляди, у тому числі медичні огляди перед профілактичними щепленнями; проводить профілактичні щеплення дітей дошкільного віку згідно з календарем щеплень; надає невідкладну медичну допомогу та організовує заходи для госпіталізації (у разі показань); інформує про захворювання дітей батьків або осіб, які їх замінюють.
6.3. Забезпечує санітарно-гігієнічну, санітарно-просвітницьку, оздоровчу, профілактичну роботу з дітьми, персоналом закладу та батьківською громадськістю.

VІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1.Учасниками навчально–виховного процесу у дошкільному закладі є:
• діти дошкільного віку;
• педагогічні працівники;
• медичні працівники;
• помічники вихователів;
• батьки або особи, які їх замінюють;
• фізичні особи, які надають додаткові освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.
7.2. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.
7.3. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідувачем.
7.4. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно з чинним законодавством.
7.5. Працівники дошкільного закладу у відповідності до ст. 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» двічі на рік проходять безоплатні медичні (профілактичні) огляди за місцем мешкання.
7.6. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України.
7.7. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.
7.8. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: подяка, (усна або із записом у трудову книжку), грамоти (управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, Міністерства освіти і науки України), нагороди (значок «Відмінник освіти України», медалі Софії Русової та Василя Сухомлинського), грошові премії, інші форми заохочення, які не суперечать законодавству України.
7.9. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту), або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
7.10. Педагогічні працівники мають право на:
• вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і прийомів роботи з дітьми;
• участь у роботі органів самоврядування дошкільного закладу;
• підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;
• проведення в установленому порядку науково-дослідницької, експериментальної, пошукової роботи;
• внесення пропозиції щодо поліпшення роботи дошкільного закладу;
• соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
• об’єднання у професійні спілки та членство в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
• захист професійної честі та власної гідності;
• інші права, що не суперечать законодавству України.
7.11. Педагогічні працівники зобов’язані:
• виконувати Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
• дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
• забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
• брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
• виконувати накази та розпорядження керівництва;
• інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.
7.12. Права дитини у сфері дошкільної освіти:
1. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України (254к/96-ВР), Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно - правовими актами.
2. Дитина має право на гарантоване державою право на:
• безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних дошкільних навчальних закладах;
• безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
• захист від будь-якої інформації пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
• захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
• здоровий спосіб життя.
7.13. Права батьків або осіб, які їх замінюють:
• вибирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною
• дошкільної освіти;
• обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування дошкільного закладу; звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
• брати участь у покращенні організації навчально - виховного процесу та зміцненні матеріально – технічної бази дошкільного закладу;
• звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
• відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
• захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;
• інші права, що не суперечать законодавству України.
• Батьки або особи, які їх замінюють зобов’язані:
• виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
• своєчасно вносити оплату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;
• своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності дитини з різних причин;
• відповідно до Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України
• від 24.03.2016 № 234, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 14.10.2016 за № 563/28693, діти з ознаками інфекційного захворювання до дошкільного закладу не приймаються. Після перенесеного інфекційного захворювання приймання дітей до дошкільного закладу дозволяється за наявності медичної довідки закладу охорони здоров’я, в якому дитина перебуває під медичним наглядом. Діти після тимчасової відсутності у дошкільному закладу з інших причин приймаються без медичних довідок за умови відсутності явних ознак захворювання;
• слідкувати за станом здоров’я дитини;
• забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;
• поважати гідність дитини;
• виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної та рідної мови, до народних традицій і звичаїв;
• дотримуватися режиму роботи дошкільного закладу;
• дотримуватися режиму роботи групи, яку відвідує дитина;
• співпрацювати з вихователями та іншими спеціалістами для усунення різних недоліків.

VIII. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради який є представником власника.
8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади наказом департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради згідно з чинним законодавством.
Керівник дошкільного закладу:
• відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад (зі змінами), забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
• здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;
• діє від імені дошкільного закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах та організаціях, розпоряджається в установленому порядку майном дошкільного закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни, за збереження матеріально-технічної бази дошкільного закладу;
• приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу (практичний психолог – за згодою департаменту гуманітарної політики);
• видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
• затверджує штатний розклад за погодженням із власником дошкільного закладу;
• контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
• затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
• забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
• контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізичним особливостям, здібностям і потребам;
• підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
• організовує додаткові освітні послуги, спрямовані на поліпшення догляду, оздоровлення, виховання, навчання дітей;
• організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
• щороку звітує перед колективом працівників та батьківською громадськістю про навчально - виховну, методичну та фінансово -господарську діяльність дошкільного закладу;
• забезпечує та здійснює контроль за роботою сайтів дошкільного закладу.
8.3. Постійно діючим колегіальним органом дошкільному закладі є педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: керівник, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти, а також голова батьківського комітету дошкільного закладу. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Головою педагогічної ради є завідувач дошкільного закладу.
Педагогічна рада дошкільного закладу:
• розглядає питання навчально - виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;
• організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
• приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.
Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.
Кількість засідань педагогічної ради визначається за потребою і, як правило, становить не менше 4 на рік.
8.4. Органом громадського самоврядування дошкільного закладу є загальні збори колективу дошкільного закладу та батьків або осіб, які їх замінюють. Збори скликаються не рідше одного разу на рік.
Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу – не менше 70%, батьків або осіб, які їх замінюють – не менше 70%.
Термін їх повноважень становить 1 навчальний рік.
Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.
Загальні збори:
• приймають Статут, зміни і доповнення до нього;
• обирають раду дошкільного закладу відповідно до Положення, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;
• заслуховують звіт керівника дошкільного закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності дошкільного закладу, дають їм оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
• розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;
• затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.
8.5. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу.
Кількість засідань ради визначається за потребою.
Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, власник, спонсори та інші).
Рада дошкільного закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дітьми дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету дошкільного закладу; вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу; погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків та виконує інші функції, що не суперечать чинному законодавству.
8.6. У дошкільному закладі діє батьківський комітет згідно з Положенням «Про батьківські комітети дошкільного навчального закладу», який є добровільним органом громадського самоврядування, створений на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав своїх дітей. Він формується з батьків або осіб, які їх замінюють по одному представнику від кожної вікової групи та діє від їх імені.
Батьківський комітет створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени батьківського комітету обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює батьківський комітет голова, який обирається шляхом голосування на його засіданні з числа членів батьківського комітету. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік. Легалізація батьківського комітету здійснюється шляхом видання відповідного наказу по дошкільному закладу після письмового повідомлення керівництва закладу про його заснування.
Основними завданнями батьківського комітету є:
• захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування дошкільного закладу, у відповідних державних та судових органах, забезпечення постійного та систематичного взаємозв’язку батьків і педагогічного колективу дошкільного закладу;
• співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;
• сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;
• сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;
• сприяння організації та проведення заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;
• стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
• сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

IX. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1. Дошкільному закладу передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики.
9.2. Дошкільний заклад розташований на ділянці площею 7526 кв. м згідно з технічним паспортом.
9.3. Відчуження засобів виробництва та нерухомого майна, які є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюється за рішенням власника, тобто територіальної громади міста в особі Дніпровської міської ради, за ініціативою та погодженням з органом оперативного управління діяльністю дошкільного закладу, відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством.
9.4. Дошкільний заклад за погодженням із власником може придбати і орендувати необхідне обладнання та інше майно; отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб; здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для впровадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

10.1. Джерелами фінансування дошкільного закладу є:
• майно власника;
• кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;
• кошти батьків, або осіб, які їх замінюють;
• добровільні і цільові внески фізичних і юридичних осіб;
• інші надходження, не заборонені чинним законодавством.
10.2. Дошкільний заклад за погодженням із власником має право:
• придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;
• отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, батьків або осіб, які їх замінюють;
• здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для впровадження освітньої діяльності згідно із законодавством.
10.3. Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства.
10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно - правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших органів виконавчої влади, яким підпорядковується дошкільний заклад.
10.5. Дошкільний заклад є неприбутковою установою.
За рішенням власника бухгалтерський облік здійснюється або самостійно, або централізовано.
10.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб.
10.7. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.


XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
11.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу дошкільної освіти здійснюється власником, департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, Державною інспекцією навчальних закладів.
11.3. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється власником дошкільного навчального закладу.

XII. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ
ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

12.1. Припинення діяльності дошкільного закладу здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділ) або ліквідації за рішенням власника, в інших випадках, передбачених чинним законодавством, за рішенням суду.
12.2. При реорганізації та ліквідації дошкільного закладу працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів у відповідності до чинного законодавства України та колективної угоди.
12.3. У випадку реорганізації дошкільного закладу його права і обов’язки переходять до правонаступника.
12.4. У разі припинення діяльності юридичної особи (у разі її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.
12.5. Ліквідація дошкільного закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється власником або судом.

 

Ці зміни та доповнення є новою редакцією Статуту Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 270», зареєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської ради рішення від 17.01.2002 р. № 6, перереєстрованого із урахуванням змін від 03.05.2006 р.
№ 175, від 25.11.2009 р., номер запису 12241050001027883, ідентифікаційний код 34498423

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 270» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – дошкільний заклад), зареєстрований виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 17.01.2002 р. № 6, перереєстрованого із урахуванням змін від 03.05.2006 р., № 175, від 25.11.2009 р., номер запису 12241050001027883, ідентифікаційний код 34498423 знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста.
1.2.  Місцезнаходження Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 270» Дніпровської міської ради (скорочена назва – ДНЗ № 270):
49081, м. Дніпро,
пр. Слобожанський, 4-а (пр. ім. газети «Правда», 4-а)
телефон (0562) 27-80-77.
1.3. Власник дошкільного закладу - територіальна громада міста в особі Дніпровської міської ради. Власник або уповноважений ним орган здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.
1.4. Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Положенням про дошкільний навчальний заклад (далі – Положення), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 (зі змінами), іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.
1.5. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, ідентифікаційний код ЄДРПОУ.
1.6. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення права дитини на доступність і безоплатність дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
1.7. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:
• збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей;
• формування їх особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та нахилів;
• забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
• підвищення соціально-економічного статусу та ролі дошкільного закладу в даному мікрорайоні;
• виховання у дітей любові до України, свого народу;
• залучення батьків, спонсорів, приватних осіб та працівників лікувальних закладів міста до активної участі діяльності дошкільного закладу;
• здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.
1.8. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.
1.9. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством, державою за:
• реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти;
• забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня і обсягу;
• дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.
1.10. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

2.1. Дошкільний заклад розрахований на 220 місць.
2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками.
2.3. У дошкільному закладі функціонують групи:
• загального розвитку – 7 груп;
2.4. Дошкільний заклад має групи з денним режимом перебування дітей. При потребі можуть бути організовані групи з гнучким режимом дня (короткотривалим перебуванням (3 години), 12-годинним режимом перебування (чергові), прогулянкові).

2.5. Наповнюваність груп дітьми становить:
• від 2 років до 3 років - 15 осіб,
• від 3 років до 6 років – 20 осіб,
• в оздоровчий період – 15 осіб.
• різновікові групи – 15 осіб.
2.6. Для зарахування дитини у дошкільний навчальний заклад необхідно пред’явити:
• свідоцтво про народження дитини;
• медичну довідку про стан здоров’я дитини;
• медичну довідку про епідеміологічне оточення;
• документи для встановлення батьківської оплати за харчування дитини (для дітей, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, з багатодітних, малозабезпечених сімей та дітей, батьки яких є учасниками АТО, працівниками органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, дітей-інвалідів);
• направлення на зарахування дитини відповідно до електронної черги.
2.7. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі хвороби, карантину, санаторного лікування, під час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).
2.8. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись:
• за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
• коли дитина не відвідує заклад без поважних причин більше місяця;
• на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі;
• у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2–х місяців;
Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини – 10 днів.

ІІІ. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

3.1. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні – субота, неділя, святкові дні.
3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу:
• з 10,5 годинним перебуванням – 7.00 до 17.30;
• з 12-ти годинним перебуванням (чергова група) - з 7.00 до 19.00.


ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.
З 1 червня по 31 серпня у дошкільному закладі проводяться літні оздоровчі заходи.
4.2. Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та на період літнього оздоровлення.
4.3. План роботи дошкільного закладу схвалюється педагогічною радою дошкільного закладу, затверджується керівником дошкільного закладу та погоджується з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради; план на літній оздоровчій період затверджується завідувачем дошкільного навчального закладу.
4.4. У дошкільному закладі визначена мова навчання і виховання дітей згідно з чинним законодавством (наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 01.11.2016 № 251).
4.5. Організація навчально-виховного процесу у дошкільному закладі здійснюється відповідно до вимог Державного стандарту дошкільної освіти України – Базового компонента дошкільної освіти, чинних (державних та альтернативних) програм.
4.6. Дошкільний заклад організовує навчально-виховний процес за такими напрямами:
- фізкультурно-оздоровчий;
- соціально-моральний;
- інтелектуально-пізнавальний.
4.7. Дошкільний заклад може надавати додаткові освітні послуги відповідно до порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 15.11.2013 № 1/9-813 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальним закладами» від 23.07.2010 736/902/758 та інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України від 15.11.2013 № 1/9-813 «Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах».

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ
У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

5.1. Організація харчування в дошкільному закладі здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.
5.2. Забезпечення продуктами харчування здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради на тендерній основі централізовано за рахунок місцевого бюджету та батьківської плати відповідно до норм харчування.
5.3. Вартість харчування встановлюється згідно з рішенням сесії Дніпровської міської ради, нормативних документів профільного міністерства.
5.4. У дошкільному закладі встановлено триразове харчування (сніданок, обід, підвечірок).
5.5. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом готових страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів здійснюється медичними працівниками та керівником закладу.

VІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ
У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

6.1.  У дошкільному закладі медичне обслуговування дітей здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, передбаченими штатним розкладом цього закладу та лікарями, які працюють згідно зі встановленим графіком роботи у ДЦПМСД № 9 (дитяча поліклініка).
6.2. Медичний персонал здійснює обов’язкові медичні огляди, у тому числі медичні огляди перед профілактичними щепленнями; проводить профілактичні щеплення дітей дошкільного віку згідно з календарем щеплень; надає невідкладну медичну допомогу та організовує заходи для госпіталізації (у разі показань); інформує про захворювання дітей батьків або осіб, які їх замінюють.
6.3. Забезпечує санітарно-гігієнічну, санітарно-просвітницьку, оздоровчу, профілактичну роботу з дітьми, персоналом закладу та батьківською громадськістю.

VІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1.Учасниками навчально–виховного процесу у дошкільному закладі є:
• діти дошкільного віку;
• педагогічні працівники;
• медичні працівники;
• помічники вихователів;
• батьки або особи, які їх замінюють;
• фізичні особи, які надають додаткові освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.
7.2. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.
7.3. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідувачем.
7.4. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно з чинним законодавством.
7.5. Працівники дошкільного закладу у відповідності до ст. 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» двічі на рік проходять безоплатні медичні (профілактичні) огляди за місцем мешкання.
7.6. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України.
7.7. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.
7.8. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: подяка, (усна або із записом у трудову книжку), грамоти (управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, Міністерства освіти і науки України), нагороди (значок «Відмінник освіти України», медалі Софії Русової та Василя Сухомлинського), грошові премії, інші форми заохочення, які не суперечать законодавству України.
7.9. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту), або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
7.10. Педагогічні працівники мають право на:
• вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і прийомів роботи з дітьми;
• участь у роботі органів самоврядування дошкільного закладу;
• підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;
• проведення в установленому порядку науково-дослідницької, експериментальної, пошукової роботи;
• внесення пропозиції щодо поліпшення роботи дошкільного закладу;
• соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
• об’єднання у професійні спілки та членство в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
• захист професійної честі та власної гідності;
• інші права, що не суперечать законодавству України.
7.11. Педагогічні працівники зобов’язані:
• виконувати Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
• дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
• забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
• брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
• виконувати накази та розпорядження керівництва;
• інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.
7.12. Права дитини у сфері дошкільної освіти:
1. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України (254к/96-ВР), Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно - правовими актами.
2. Дитина має право на гарантоване державою право на:
• безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних дошкільних навчальних закладах;
• безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
• захист від будь-якої інформації пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
• захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
• здоровий спосіб життя.
7.13. Права батьків або осіб, які їх замінюють:
• вибирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною
• дошкільної освіти;
• обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування дошкільного закладу; звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
• брати участь у покращенні організації навчально - виховного процесу та зміцненні матеріально – технічної бази дошкільного закладу;
• звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
• відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
• захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;
• інші права, що не суперечать законодавству України.
• Батьки або особи, які їх замінюють зобов’язані:
• виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
• своєчасно вносити оплату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;
• своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності дитини з різних причин;
• відповідно до Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України
• від 24.03.2016 № 234, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 14.10.2016 за № 563/28693, діти з ознаками інфекційного захворювання до дошкільного закладу не приймаються. Після перенесеного інфекційного захворювання приймання дітей до дошкільного закладу дозволяється за наявності медичної довідки закладу охорони здоров’я, в якому дитина перебуває під медичним наглядом. Діти після тимчасової відсутності у дошкільному закладу з інших причин приймаються без медичних довідок за умови відсутності явних ознак захворювання;
• слідкувати за станом здоров’я дитини;
• забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;
• поважати гідність дитини;
• виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної та рідної мови, до народних традицій і звичаїв;
• дотримуватися режиму роботи дошкільного закладу;
• дотримуватися режиму роботи групи, яку відвідує дитина;
• співпрацювати з вихователями та іншими спеціалістами для усунення різних недоліків.

VIII. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради який є представником власника.
8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади наказом департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради згідно з чинним законодавством.
Керівник дошкільного закладу:
• відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад (зі змінами), забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
• здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;
• діє від імені дошкільного закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах та організаціях, розпоряджається в установленому порядку майном дошкільного закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни, за збереження матеріально-технічної бази дошкільного закладу;
• приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу (практичний психолог – за згодою департаменту гуманітарної політики);
• видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
• затверджує штатний розклад за погодженням із власником дошкільного закладу;
• контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
• затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
• забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
• контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізичним особливостям, здібностям і потребам;
• підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
• організовує додаткові освітні послуги, спрямовані на поліпшення догляду, оздоровлення, виховання, навчання дітей;
• організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
• щороку звітує перед колективом працівників та батьківською громадськістю про навчально - виховну, методичну та фінансово -господарську діяльність дошкільного закладу;
• забезпечує та здійснює контроль за роботою сайтів дошкільного закладу.
8.3. Постійно діючим колегіальним органом дошкільному закладі є педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: керівник, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти, а також голова батьківського комітету дошкільного закладу. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Головою педагогічної ради є завідувач дошкільного закладу.
Педагогічна рада дошкільного закладу:
• розглядає питання навчально - виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;
• організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
• приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.
Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.
Кількість засідань педагогічної ради визначається за потребою і, як правило, становить не менше 4 на рік.
8.4. Органом громадського самоврядування дошкільного закладу є загальні збори колективу дошкільного закладу та батьків або осіб, які їх замінюють. Збори скликаються не рідше одного разу на рік.
Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу – не менше 70%, батьків або осіб, які їх замінюють – не менше 70%.
Термін їх повноважень становить 1 навчальний рік.
Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.
Загальні збори:
• приймають Статут, зміни і доповнення до нього;
• обирають раду дошкільного закладу відповідно до Положення, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;
• заслуховують звіт керівника дошкільного закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності дошкільного закладу, дають їм оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
• розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;
• затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.
8.5. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу.
Кількість засідань ради визначається за потребою.
Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, власник, спонсори та інші).
Рада дошкільного закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дітьми дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету дошкільного закладу; вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу; погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків та виконує інші функції, що не суперечать чинному законодавству.
8.6. У дошкільному закладі діє батьківський комітет згідно з Положенням «Про батьківські комітети дошкільного навчального закладу», який є добровільним органом громадського самоврядування, створений на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав своїх дітей. Він формується з батьків або осіб, які їх замінюють по одному представнику від кожної вікової групи та діє від їх імені.
Батьківський комітет створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени батьківського комітету обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює батьківський комітет голова, який обирається шляхом голосування на його засіданні з числа членів батьківського комітету. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік. Легалізація батьківського комітету здійснюється шляхом видання відповідного наказу по дошкільному закладу після письмового повідомлення керівництва закладу про його заснування.
Основними завданнями батьківського комітету є:
• захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування дошкільного закладу, у відповідних державних та судових органах, забезпечення постійного та систематичного взаємозв’язку батьків і педагогічного колективу дошкільного закладу;
• співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;
• сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;
• сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;
• сприяння організації та проведення заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;
• стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
• сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

IX. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1. Дошкільному закладу передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики.
9.2. Дошкільний заклад розташований на ділянці площею 7526 кв. м згідно з технічним паспортом.
9.3. Відчуження засобів виробництва та нерухомого майна, які є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюється за рішенням власника, тобто територіальної громади міста в особі Дніпровської міської ради, за ініціативою та погодженням з органом оперативного управління діяльністю дошкільного закладу, відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством.
9.4. Дошкільний заклад за погодженням із власником може придбати і орендувати необхідне обладнання та інше майно; отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб; здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для впровадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

10.1. Джерелами фінансування дошкільного закладу є:
• майно власника;
• кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;
• кошти батьків, або осіб, які їх замінюють;
• добровільні і цільові внески фізичних і юридичних осіб;
• інші надходження, не заборонені чинним законодавством.
10.2. Дошкільний заклад за погодженням із власником має право:
• придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;
• отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, батьків або осіб, які їх замінюють;
• здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для впровадження освітньої діяльності згідно із законодавством.
10.3. Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства.
10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно - правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших органів виконавчої влади, яким підпорядковується дошкільний заклад.
10.5. Дошкільний заклад є неприбутковою установою.
За рішенням власника бухгалтерський облік здійснюється або самостійно, або централізовано.
10.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб.
10.7. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.


XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
11.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу дошкільної освіти здійснюється власником, департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, Державною інспекцією навчальних закладів.
11.3. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється власником дошкільного навчального закладу.

XII. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ
ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

12.1. Припинення діяльності дошкільного закладу здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділ) або ліквідації за рішенням власника, в інших випадках, передбачених чинним законодавством, за рішенням суду.
12.2. При реорганізації та ліквідації дошкільного закладу працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів у відповідності до чинного законодавства України та колективної угоди.
12.3. У випадку реорганізації дошкільного закладу його права і обов’язки переходять до правонаступника.
12.4. У разі припинення діяльності юридичної особи (у разі її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.
12.5. Ліквідація дошкільного закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється власником або судом.

 

 

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ
1.Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (О. І. Білан)
Мета програми: реалізація оптимального комплексу розвивальних, виховних і навчальних функцій та змістовних напрямків організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 2 до 6 років із поступовим ускладненням змістової наповнюваності на кожному віковому етапі, що стосується положень особистісно – зорієнтованого та ціннісного підходу.


2.Програма та методичні рекомендації «Граючись учимось. Англійська мова» (С. Гунько, Л. Гусак, З. Лещенко)
Мета програма: програма передбачає навчання англійської дітей п’ятирічного віку у дошкільних навчальних закладах. Вона базується на результатах сучасних психолого – педагогічних та методичних досліджень, що розглядають навчання іноземної мови як процес особистісного розвитку розвитку дитини, не обмежуючи самостійність і творчу ініціативу педагога.

 

 

3.Програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи «Мудрі шахи» (В.В. Семизорова, О. І. Духновська)
Мета програми: програма спрямована на реалізацію завдань освітньої лінії «Шахи» варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти. Доведено, що заняття шахами зміцнюють пам'ять, розвивають аналітичні здібності й уяву, допомагають удосконалювати такі риси вдачі, як організованість, цілеспрямованість, об’єктивність.


4.Програма з основ здоровя та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати» (Л. В. Лохвицька)
Мета програми: програма поглиблено висвітлює змістові компоненти «Про здоров’я» та «Безпека життєдіяльності» освітньої лінії інваріантної складової «Особистість дитини».


5.Програма з морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця моралі» (Л. В. Лохвицька)
Мета програми: психолого – педагогічний супровід морального виховання дошкільників. Важливим є не просто знання норм і правил моралі та «виконавське» їх дотримання, а усвідомлення, особистісна потреба їх використання упродовж життя й постійне поповнення та розширення власної «моральної скарбниці».

 

 

КОМПЛЕКТУВАННЯ ВІКОВИХ ГРУП ДІТЬМИ

Кількість груп та в них дітей:
3-го року життя – 2 групи, 49 дітей
(для частохворіючих дітей)
4-го року життя - 2 групи, 62 дітей
5-го року життя - 2 групи, 59 дітей
6-го року життя - 2 групи, 63 дітей

      Всього груп – 8
      Всього дітей – 233

 

МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ

Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Фінансові асигнування на 2017 рік заплановано на захищені статті (харчування дітей, заробітна плата працівників ДНЗ, оплата комунальних послуг, придбання медикаментів) та придбання господарчих товарів (2060,00 грн.)

Кількість витрачених коштів на функціонування закладу: 236374,86 грн., в тому числі:

батьківських 104379,96 грн.

бюджетних 3548,00 грн.

 • придбання господарчих товарів;
 • придбання медикаментів;

гранти від батьків;

 • постільна білизна (160 шт. простирадло, 200 шт. наволочка);
 • заміна вікон на металопластикові;
 • обладнання ізолятору та перегородок

з металопластикових конструкцій;

 • килимове покриття;

депутатські кошти (заміна вікон – 9 шт.) - 95000,00 грн.

Виконані основні види робіт:

 • ремонт обладнання;
 • дослідження СЕС;
 • послуги Інтернету;
 • заміна катріджу та ремонт принтера;
 • перевірка монометрів;
 • чищення каналізації.

Придбано:

 • матеріал для свят та розваг;
 • робочий інвентар та господарчі товари;
 • будівельні матеріали;
 • фарба;
 • канцелярські товари;
 • методичну літературу;
 • періодичні видання;
 • електричне обладнання;
 • миючі та дезінфікуючи засоби;
 • меблі;
 • тканина;
 • ігрове обладнання.

Виконання правил пожежної безпеки:

 • перезарядження вогнегасників (9 шт.);
 • раструби для вогнегасників;
 • пожежний рукав;
 • вогнегасник;
 • пожежні знаки.

Відремонтовано:

 • спальна кімната групи № 6, 3;
 • харчова комора;
 • кабінет завгоспа;
 • комора для м’якого інвентарю;
 • медичний кабінет;
 • обладнання ігрових майданчиків – пісочниці гр. № 7, 5, 2;
 • ізоляція труб тепломережі (заміна);

 

Аналізуючи роботу дошкільного навчального закладу, можна зробити такий висновок: адміністрацією постійно здійснюється послідовна робота по створенню методичного та психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу, впровадженню інноваційних технологій, створенню оптимального сучасного предметно-розвивального середовища для дітей дошкільного віку, залучаються позабюджетні асигнування для розвитку дошкільного навчального закладу.

 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Зарахування дітей до закладу освіти здійснюється впродовж всього року (при наявності вільних місць)

Для зарахування дітей в заклад освіти необхідно:

 • Зареєструвати дитину в електронній черзі (reg.isio.org).
 • Надати копію свідоцтва про народження дитини в дошкільний заклад.
 • Заповнити заяву про зарахування дитини, згоду на збір та обробку персональних даних.
 • Надати індивідуальну медичну картку та форму № 86 (про профілактичні щеплення).
 • Підготувати документи для встановлення розміру батьківської плати за харчування (для пільгових категорій).

 

РОЗМІР ОПЛАТИ  ЗА ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Відповідно до листа департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 07.03.2018 № 9/3-37 «Про надання послуг з організації харчування» та у зв’язку з тим, що станом на 06.03.2018 укладено договори про закупівлю послуг з організації харчування у закладах освіти, підпорядкованих департаменту із переможцем закупівлі ТОВ «Контракт Продрезерв 5» з 05.03.2018 змінилися умови харчування дітей. Послуги з організації харчування забезпечуються в приміщенні харчоблоку дошкільного навчального закладу відповідно до умов Договору від 05.03.2018 року № 270/С UA-2018-01-29-004243-c і в строки, встановлені цим Договором.

ТОВ «Контракт Продрезерв 5» несе відповідальність за якість харчування, а також за відповідність меню вимогам чинного законодавства України та узгодженим з Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, забезпечує придбання та постачання продуктів, якість яких підтверджується відповідними сертифікатами якості. Вартість харчування для батьків становить: для груп раннього віку – не перевищує 11 грн. 45 коп., для дошкільних груп  - не перевищує 18 грн. 16 коп.

Постійно здійснюється контроль з боку сестри медичної старшої та адміністрації дошкільного навчального закладу за прийняття до закладу безпечних та якісних продуктів харчування і продовольчої сировини, додержання умов і термінів їх зберігання, технології виготовлення страв, якістю харчування, виконанням умов Договору.

Біля харчоблоку оформлено стенд, на якому розміщено інформацію для батьків щодо нормативно-правової бази з питань організації харчування, норм харчування у дошкільних навчальних закладах, надано рекомендації з питань організації харчування дітей дошкільного віку тощо. Також розміщено графік видачі їжі, щоденне меню із зазначенням виходу кожної страви для дітей раннього та дошкільного віку, яке завірено керівником закладу та завідувачем виробництва.

У закладі харчуються діти пільгових категорій: діти з малозабезпечених родин (5 чол. безкоштовно), діти-чорнобильці (3 чол. безкоштовно), діти з багатодітних родин (11 чол. 50% від вартості харчування), діти, батьки яких знаходяться в АТО (4 чол. безкоштовно).

БЕЗКОШТОВНЕ ХАРЧУВАННЯ:

 • дітям - сиротам;
 • дітям, позбавленим батьківського піклування;
 • дітям, які мають статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи;
 • дітям з малозабезпечених сімей;
 • дітям - інвалідам;
 • дітям, батьки яких є учасниками АТО.

УСТАНОВЛЮЄТЬСЯ ЗНИЖКА НА ОПЛАТУ ЗА ХАРЧУВАННЯ 50% батькам багатодітних сімей (мають 3 і більше дітей).

 

МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ: УКРАЇНСЬКА

Згідно з розділом 4, пункту 4.4. Статуту Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 270» Дніпровської міської ради:
«У дошкільному закладі визначена мова навчання і виховання дітей згідно з чинним законодавством (наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 01.11.2016 № 251)»

 

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЗА 2017 - 2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Моніторинг рівня засвоєння програмних вимог дітьми всіх вікових груп є головним показником роботи педагогів та колективу закладу. За результатами діагностики із засвоєння знань згідно з вимогами Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) зроблено висновки щодо загальної компетентності дітей дошкільного віку:

 

2016 – 2017 навчальний рік

2017 – 2018 навчальний рік

 

Високий рівень

Середній рівень

Низький рівень

 

Високий рівень

Середній рівень

Низький рівень

Ранній вік

36%

54%

10%

Ранній вік

37%

50%

13%

Молодший дошкільний вік

32%

58%

10%

Молодший дошкільний вік

27%

65%

8%

Середній дошкільний вік

30%

70%

0%

Середній дошкільний вік

26%

70%

4%

                                           

Зробивши порівняльний аналіз моніторингу знань вихованців, слід відмітити, що деякі показники значно покращились. Педагоги дошкільного навчального закладу в наступному 2018 - 2019 навчальному році одним із своїх головних пріоритетних завдань передбачають продовження навчально-виховної роботи, яка сприятиме не тільки покращенню рівнів знань розвитку дітей, але й виявленню та розвитку обдарованих дітей.

Для забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти належна увага приділялася забезпеченню взаємозв’язку дошкільного навчального закладу, вчителів початкових класів загальноосвітньої школи № 55 та батьків майбутніх першокласників. З метою підвищення рівня мотиваційної готовності дітей дошкільного віку до навчання у школі було проведено цілу низку заходів з дітьми, а саме: читання творів, бесіди, дидактичні ігри про школу, створено умови для розгортання творчої гри «Школа», з батьками - засідання «круглого столу» за темою «Чи важко вчитися у віці шести років?», анкетування «Моя дитина - шульга», інформація в батьківський куточок «Рекомендації щодо організації навчальної діяльності дитини вдома», консультація практичного психолога «Перший крок у майбутнє». Вихователі дошкільного навчального закладу, вчителі та медичні працівники ознайомили батьків майбутніх першокласників із особливостями діагностики готовності дітей до шкільного навчання, шляхами підготовки дітей до школи. Як свідчать відгуки учасників «круглого столу» така форма роботи була доцільною та результативною, завдяки якій батьки отримали відповіді, рекомендації, поради з питань, які їх хвилювали.

Практичним психологом Клименко А. С.проводилося обстеження дітей щодо рівнів розвитку психічних процесів за такими методиками:

 • Мотиваційна готовність (методика «Ставлення дитини до школи» А. Л. Венгер, Е. А. Бугрименко);
 • Розвиток уваги (методика «Трикутники»);
 • Розвиток пам’яті (методика 10 слів. «Піктограма». А. Р. Лурія);
 • Розвиток наочно – образного мислення (методика «Рибка» В. В. Холмовська);
 • Розвиток зорово – моторної координації (Субтест «Копіюванння письмових букв» А. Керн – Я. Йірасека).

Аналіз результатів показав, що не всі види готовності мають однакову картину. Найкращі показники діти демонструють з емоційної готовності. Тобто більшість з них позитивно налаштовані на майбутній процес навчання в школі.

За інтелектуальною готовністю діти дошкільного віку здебільшого проявляють середній та високий рівні розвитку майже всіх вивчених пізнавальних процесів.

Аналізуючи вольовий вид готовності, важливо відзначити, що діти відчувають певні ускладнення щодо вміння працювати за зразком і, особливо, за інструкцією.

Таким чином, різні види готовності дітей старших груп ДНЗ розвинені нерівномірно. Діти позитивно налаштовані на майбутнє навчання в школі. Вони вміють узагальнювати і класифікувати предмети, логічно мислити, сприймати і запамятовувати інформацію, концентрувати увагу на виконанні завдання. Але певна частина дітей мають проблеми з функціональним та вольовим видами готовності.

Особливу увагу звертали на те, щоб вихователь не формально підходив до розв’язання цієї проблеми, а враховував результати в подальшій своїй роботі з дітьми. Робота педагогічного колективу забезпечила високі та середні показники готовності дітей до навчання в школі.

Моніторинг знань дітей старшого дошкільного віку за новою редакцією Базового компонента дошкільної освіти свідчить про такі досягнення дітей:

Кількість дітей:60 (100%)

Високий рівень – 20 (79%)

Середній рівень – 38 (21%)

Низький рівень – 2

 

№ з/п

Лінії розвитку

Високий рівень

Середній рівень

Низький рівень

1.

Фізичний розвиток

 

73%

27%

 

2.

Соціально-моральний розвиток

 

59%

41%

 

3.

Пізнавальний розвиток

 

54%

44%

2%

4.

Мовленнєвий розвиток

 

55%

40%

5%

5.

Художньо-естетичний розвиток

 

63%

37%

 

6.

Креативний розвиток

 

49%

48%

3%

7.

Ігрова діяльність

 

63%

37%

 

8.

Статева ідентифікація та диференціація

 

64%

36%

 

9.

Трудова діяльність

 

42%

55%

3%

 

Аналіз результатів моніторингу показав, що високий рівень у 20 дітей (34%), середній рівень у 38 дітей (64%), низький рівень – 2 дітей (2%). Найкращі показники старші дошкільники мають у фізичній та художньо-естетичній лініях розвитку. Також у дітей здебільшого визначається середній рівень у пізнавальній та мовленнєвій лініях розвитку.

Таким чином, діти старших груп дошкільного навчального закладу переважно готові до майбутнього навчання у школі, що підтверджують результати моніторингу. Діти - випускники мають добрі потенційні можливості в розвитку пізнавальних процесів, у формуванні навичок навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

Перегляд підсумкових занять і діагностичне обстеження дітей з різних розділів програми дають підставу для висновку, що у дітей сформовано належний рівень знань. Вони вміють логічно мислити, переказувати прочитані твори, здійснювати звуковий аналіз слів. Знають про явища природи та їх значення, добре орієнтуються у просторі, часі, предметному середовищі.

 

Порівняльний моніторинг стану готовності випускників

до шкільного навчання

 

Рівень

готовності

Високий

Середній

Низькій

 

2017/2018н.р.

 

34%

64%

2%

 

2016/2017н.р.

 

78%

22%

0%

 

Аналіз готовності до школи дітей показав, що діти дошкільного віку отримують достатню кількість знань, умінь, навичок. Утім, потребує постійного удосконалення зміст конструктивного спілкування вихователів з педагогами початкової школи з питань наступності в підходах до розвитку, виховання та навчання дітей.

Завданнями вдосконалення роботи з підготовки дітей до шкільного навчання на наступний навчальний рік: формування адекватної самооцінки, розвиток активного мовленнєвого словника, емоційно-вольової сфери, дрібної моторики.

 

 

Мікрорайон, закріплений за 

КЗО "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА - САДОК) № 270" ДМР:

 • ПРОСПЕКТ СЛОБОЖАНСЬКИЙ - 2, 4, 6, 10, 16, 18, 8/2, 8/3, 8/4.
 • ВУЛИЦЯ ВАНЦЕТТІ - ВІД ПОЧАТКУ І ДО КІНЦЯ.
 • ВУЛИЦЯ КОРОТКА - ВІД ПОЧАТК І ДО КІНЦЯ.
 • ПРОВУЛОК МОСКОВСЬКИЙ - ВІД ПОЧАТКУ ДО КІНЦЯ.
 • ПРОВУЛОК НОВОМОСКОВСЬКИЙ - ВІД ПОЧАТКУ І ДО КІНЦЯ.
 • ВУЛИЦЯ СТОЛЕТОВА - ВІД ПОЧАТКУ І ДО КІНЦЯ.

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПЕРЕЛІКУ ДОДАТКОВИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В ДНЗ

Додаткових освітніх послуг в дошкільному навчальному закладі № 270 немає.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТРУКТУРУ ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

Комунальний заклад освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 270» 

Дніпровської міської ради

49081, м.Дніпро, пр.Слобожанський, 4-А,

Завідувач КЗО «ДНЗ (я-с) № 270» ДМР

 Протасовицька Наталія Миколаївна

Прийом громадян: понеділок 09.00-12.00, середа 14.00-17.30

 

Електронна адреса:  [email protected]

Управління освіти департаменту гуманітарної політики

Дніпровської міської ради

           49000, пр.Д.Яворницького (пр.К.Маркса), 75-а

тел. (056)744-63-14

Начальник управління освіти департаменту гуманітарної

політики Дніпровської міської ради

Салогуб Оксана Володимирівна

Прийом громадян:    понеділок 14.00-18.00

Електронна адреса: [email protected]

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Розклад навчально – виховного процесу по ДНЗ № 270

на 2018 – 2019 н. р.

ПОНЕДІЛОК

РАННІЙ ВІК

Група № 1 "Дзвіночок" Група № 8 "Зіронька"

9.00 - 9.10

Художньо - естетичний розвиток (музична діяльність)

9.20 - 9.30

Пізнавальний розвиток (ознайомлення з природним довкіллям/

Соціально - моральний розвиток (ознайомлення з соціумом)

9.00 - 9.10

Пізнавальний розвиток (ознайомлення з природним довкіллям)/

Соціально - моральний розвиток (ознайомлення з соціумом)

9.20 - 9.30

Художньо - естетичний розвиток (музична діяльність)

МОЛОДШИЙ ВІК

Група № 2 "Веселка" Група № 3 "Пташечка"

9.00 - 9.20

Інтегроване заняття

Мовленнєвий розвиток (звязне мовлення)/

Соціально - моральний розвиток (ознайомлення з соціумом)

9.30 - 9.45

Художньо - естетичний розвиток (художня література)

9.00 - 9.15

І-ІІІ тижд.

Пізнавальний розвиток

(ознайомлення з природним довкіллям)/

ІІ-IV тижд

Соціально - моральний розвиток

(ознайомлення з соціумом)

9.40 - 9.55

Фізичний розвиток

СЕРЕДНІЙ ВІК

Група № 4 "Бджілка" Група № 5 "Ромашка"

9.00 - 9.25

Інтегроване заняття

Мовленнєвий розвиток (звязне мовлення)/

Соціально - моральний розвиток

(ознайомлення з соціумом)

9.35 - 9.55

Художньо - естетичний розвиток

(музична діяльність)

9.00 - 9.25

Інтегроване заняття

Мовленнєвий розвиток

(звязне мовлення)/

Соціально - моральний розвиток

(ознайомлення з соціумом)

10.05 - 10.30

Фізичний розвиток

СТАРШИЙ ВІК

Група № 6 "Струмочок" Група № 7 "Капітошка"

9.00 - 9.25

Англійська мова

9.35 - 10.00

Мовленнєвий розвиток

(навчання елементів грамоти)

10.10 - 10.35

Художньо - естетичний розвиток

(музична діяльність)

9.00 - 9.30

Фізичний розвиток

9.40 - 10.05

Англійська мова

10.15 - 10.40

Мовленнєвий розвиток

(навчання елементів грамоти)

 

 

 

 

ВІВТОРОК

РАННІЙ ВІК

Група № 1 "Дзвіночок" Група № 8 "Зіронька"

9.00 - 9.10

Художньо - естетичний розвиток

(малювання/ліплення/аплікація)

9.20 - 9.30

Фізичний розвиток

9.00 - 9.10

Художньо - естетичний розвиток

(музична діяльність)

9.20 - 9.35

Художньо - естетичний розвиток 

(малювання/ліплення/аплікація)

 

МОЛОДШИЙ ВІК

Група № 4 "Бджілка" Група № 5 "Ромашка"

9.00 - 9.15

Пізнавальний розвиток

(логіко - математичний розвиток)

9.40 - 10.00

Фізичний розвиток

9.00 - 9.15

Інтегроване заняття

Мовленнєвий розвиток

(звязне мовлення)/

Соціально - моральний розвиток

(ознайомлення з соціумом)

10.10 - 10.30

Фізичний розвиток

СЕРЕДНІЙ ВІК

Група № 6 "Струмочок" Група № 7 "Капітошка"

9.00 - 9.25

Художньо - естетичний розвиток

(музична діяльність)

9.35 - 9.55

Художньо - естетичний розвиток

(малювання)

10.05 - 10.25

Соціально - моральний розвиток

(ознайомлення з соціумом)

9.00 - 9.20

Пізнавальний розвиток

(логіко - математичний розвиток)

9.35 - 10.10

Художньо - естетичний розвиток

(музична діяльність)

 

 

 

СТАРШИЙ ВІК

Група №2 "Веселка" Група № 3 "Пташечка"

9.00 - 9.30

Фізичний розвиток

9.35 - 10.00

Пізнавальний розвиток

(логіко - математичний розвиток)

9.35 - 10.00

Художньо - естетичний розвиток

(малювання)

9.00 - 9.25

Пізнавальний розвиток

(логіко - математичний розвиток)

9.35 - 10.00

Художньо - естетичний розвиток

(художня література)

10.10 - 10.40

Художньо - естетичний розвиток

(музична діяльність)

СЕРЕДА

РАННІЙ ВІК

Група № 1 "Дзвіночок" Група № 8 "Зіронька" 

9.00 - 9.15

Фізичний розвиток

9.25 - 9.35

Пізнавальний розвиток

(сенсорний розвиток)

9.00 - 9.10

Пізнавальний розвиток

(сенсорний розвиток)

9.20 - 9.30

Мовленнєвий розвиток

(звязне мовлення)

МОЛОДШИЙ ВІК

Група № 4 "Бджілка" Група № 5 "Ромашка"

9.00 - 9.15

Художньо - естетичний розвиток

(малювання/ліплення/аплікація)

9.40 - 10.00

Художньо - естетичний розвиток

(музична діяльність)

9.00 - 9.15

Художньо - естетичний розвиток

(художня література)

10.10 - 10.30

Художньо - есететичний розвиток

(музична діяльність) 

СЕРЕДНІЙ ВІК

Група № 6 "Струмочок" Група № 7 "Капітошка"

9.00 - 9.25

Пізнавальний розвиток

(логіко - математичний розвиток)

9.35 - 10.00

Фізичний розвиток

9.00 - 9.25

Фізичний розвиток

9.35 - 9.55

Художньо - естетичний розвиток

(ліплення/аплікація)

СТАРШИЙ ВІК

Група № 2 "Веселка" Група № 3 "Пташечка"

9.00 - 9.30

Художньо - естетичний розвиток

(музична діяльність)

9.40 - 10.05

Пізнавальний розвиток

(ознайомлення з природним довкіллям)

9.35 - 10.00

Художньо - естетичний розвиток

(ліплення/аплікація)

9.00 - 9.25

Інтегроване заняття

Мовленнєвий розвиток 

(звязне мовлення)/

Соціально - моральний розвиток

(ознайомлення з соціумом)

9.35 - 10.05

Художньо - естетичний розвиток

(ліплення/аплікація)

10.10 - 10.40

Фізичний розвиток

ЧЕТВЕР

РАННІЙ ВІК

Група № 1 "Дзвіночок" Група № 8 "Зіронька"

9.00 - 9.10

Художньо - естетичний розвиток

(художня література)

9.40 - 9.55

Художньо - естетичний розвиток

(музична діяльність)

9.00 - 9.15

Фізичний розвиток

15.40 - 15.50

Креативний розвиток

(конструктивна діяльність)

 

МОЛОДШИЙ ВІК

Група № 4 "Бджілка" Група № 5 "Ромашка"

9.00 - 9.15

Мовленнєвий розвиток

(звязне мовлення)

9.40 - 10.00

Фізичний розвиток

9.00 - 9.15

Пізнавальний розвиток

(логіко - математичний розвиток)

9.50 - 10.10

Фізичний розвиток

СЕРЕДНІЙ ВІК

Група № 6 "Струмочок" Група № 7 "Капітошка"

9.00 - 9.20

Художньо - естетичний розвиток

(ліплення/аплікація)

10.05 - 10.30

Художньо - естетичний розвиток

(музична діяльність)

9.00 - 9.20

Художньо - естетичний розвиток

(малювання)

9.30 - 9.50

Соціально - моральний розвиток

(ознайомлення з соціумом)

10.30 - 10.50

Фізичний розвиток

(на свіжому повітрі)

СТАРШИЙ ВІК

Група № 2 "Веселка" Група № 3 "Пташечка"

9.00 - 9.30

Фізичний розвиток

9.40 - 10.05

Мовленнєвий розвиток

(навчання елементів грамоти)

10.15 - 10.40

Художньо - естетичний розвиток

(художня література)

10.50 - 11.15

Англійська мова

9.00 - 9.30

Художньо - естетичний розвиток

(музична діяльність)

9.40 - 10.05

Англійська мова

10.15 - 10.40

Мовленнєвий розвиток

(навчання елементів грамоти)

 

П'ЯТНИЦЯ

РАННІЙ ВІК

Група № 1 "Дзвіночок" Група № 8 "Зіронька"

9.00 - 9.15

Фізична культура

15.40 - 15.50

Креативний розвиток

(конструктивна діяльність)

9.00 - 9.15

Художньо - естетичний розвиток

(музична діяльність)

9.25 - 9.40

Художньо - естетичний розвиток

(художня література)

МОЛОДШИЙ ВІК

   
   

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ ДОСТУПНОСТІ ЗАКЛАДУ ДЛЯ НАВЧАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Умов для навчання осіб з особливими освітніми потребами немає.

 

 

 

 

 


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14